تربيون آزاد برای پخش عقايد و نظريات شما پيرامون مسايل  افغانستان و جهان .                              گفتار نیک      کردار نیک     پندارنیک

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

 

 

پشــتو

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

راديوی آزادي

شبکه اطلاع رسانی افغانستان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

مرا ببوس

Fale Hafez

 

 

ناوگان وسواس

 

 گـر یـه کـردم

 

  حریم عشق

پیغام

 

انجیلا پگاهی

شعر و داستان

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

آیا میدانید؟

دیگــر سـایت هـا

روانشناسی

خدايا گرفتار آن دردم 

دعـا

نغـــمه

 او خدا جان دلم تنگ است

اتاق من/ عید عاشق/آخرین خبر

گل بی گلدان

نامه بر دری

 بازدید کنندگان از زندگی

 

 

 زندگی یعنی امید و حرکت     

 

 
 
   
 

   آمدی خانه ای دل را چراغان              

 

ابلاغیه ای اتحاديه انجمنهای افغانهادر هلند

دررابطه به تظاهرات 24 سپتامبر2005

پارلمان آينده؛ جايگاه و نقش تاريخی آن در افغانستان

قسيم اخگر تحليلگر افغان

گفت و شنود با محترم رهنورد زریاب

 

 

 

سير تجدد در افغانستان

(تاریخ نهضت های آزادیخواهی )

قرائت نوین از تحول اندیشه تاریخ

مشروطه خواهان اول

و جایگاه اندیشه ای و تاریخی آنها در افغانستان

قسمت هژدهم

کارنامه های مشروطه خواهان اول در پرتو مدارک مهم

گفت و شنود سیاوش با داکتر اکرم عثمان صاحب نظر مسایل افغانستان

تعلق  خاطر  ما  به  نهضت  مشروطه  در  افغانستان  به  سبب

تعلق  آن  نهضت  به  عقلانیت  و  ایجاد  جامعۀ  مدنیســـت.

چگونه جهانی ديگر ممکن است؟

 

عدالت اجتماعی به اين مفهوم است که تمامی انسانهای کره خاکی بايد از تمامی ذخاير و ثروت های طبيعی بهره ور شوند بطوری که انسانها در سايه اين نعمات همگانی بتوانند آنطوری که می خواهند راحت زندگی کنند.

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 
   
  از میان مطالب و مقالات

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

هراكليتوسHeraclitus

 
   
 
 
   

امنيت جهاني، رويائي مکدر شده

 
   
 
 

حرف هاي ناگفته ي زيادي داريد مولانا صاحب!

   

تجدید نظر بر استراتیژی مبارزه...

پيشنهاد ايجاد حصار بين افغانستان و پاکستان

 
 

تنگناهای تعدد فرهنگ ها

 

لندن-بغداد

 

عقل و عشق در نگاه حافظ

 

رقص های سنتی هندوستان

 
 
   
 
 

  

 رهنمود نصب برنامه فارسی-دری

گفتار بزرگان ودانشمندان

بی گُمان اگر منابع و ذخاير  جهان به درستی تقسيم می شد و ما نيز چون بردگان، اسير دست نظريه ها و سنتهای

.  سرسخت اقتصادی نمی بوديم، هم پول و کار و هم مواد غذايی به اندازه کافی برای همه وجود می داشت

آلبرت آينشتين

داستان دروغگويان

بهتر است به جای لعنت فرستادن به تاريكی، شمعی بيفروزی(کنفوسیوس)

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

کمپیوترشخصی

رابعه بلخی

 دقيقی بلخی

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

سقراط آفریننده ی فلسفه

زیست شناسی بیماری ایدز

بيماري قند

سرطـان هـا

نظام خورشیدی

زير ساخت اينترنت

 

 « مــرد و نامــرد»

داستان کوتاه

 

 

نگارش و خوانش از

اکــــرم عثمان

رنگارنگ

دوبیتی های روز

 

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

استفاده از مطالب و عکسهای  زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد