زندگی

'استراتژی مبارزه با تروريسم در افغانستان نيازمند تجديد نظر است'

حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان، از نيروهای بين المللی تحت رهبری آمريکا در کشورش خواسته است در رويکرد خود برای شکست دادن تروريسم تجديد نظر کنند.

آقای کرزی گفت دولت او نيز بايد رويکرد خود به اين مساله را مورد ارزيابی مجدد قرار دهد.

خشونت های سال جاری که به طالبان نسبت داده می شود جان دست کم هزار نفر را گرفته است که از سال 2001 تاکنون بی سابقه است.

رئيس جمهور افغانستان گفت بايد بر "منابع تروريسم" که افراط گرايان در آنها آموزش می بينند و از آنها الهام می گيرند تمرکز شود.

تعبير بسياری از افغان ها از اين "منابع" همان کشور همسايه، پاکستان، است که پيکارجويان اغلب حملات خود را از آنجا ترتيب می دهند.

آقای کرزی در مصاحبه ای با بی بی سی گفت که استراتژی ارتش آمريکا از زمان سقوط طالبان، عليرغم افزايش اخير در ميزان خشونت ها، شکست نخورده است.

اما او افزود که کليه طرف های درگير در امنيت افغانستان، از جمله دولت او، بايد رويکرد خود را مورد بازانديشی و تجديد نظر قرار دهند.

وی گفت آنها بايد بررسی کنند که آيا برخورد کنونی برای شکست دادن تروريسم راه صحيح است يا نه.

پرزيدنت کرزی منکر شد که اظهارات او در زمينه "منابع تروريسم" اشاره ای به پاکستان است.

 

پيشنهاد ايجاد حصار بين افغانستان و پاکستان

  رييس جمهوری پاکستان پيشنهاد کرده است بين اين کشور و افغانستان يک حصار مرزی ساخته شود.

پرويز مشرف، رييس جمهوری پاکستان که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نيويورک به سر می برد، در ملاقات با کاندوليزا رايس، وزير خارجه ايالات متحده، گفته است که به منظور جلوگيری از نفوذ شورشيان مخالف دولت مرکزی افغانستان از مرز پاکستان می توان در طول مرز دو کشور به ساختن يک ديوار مبادرت کرد.

خبرنگار بی بی سی در اسلام آباد، پايتخت پاکستان، می گويد که پيشنهاد ژنرال مشرف در واقع واکنشی نسبت به اظهارات مکرر مقامات دولتی افغانستان در مورد نفوذ مخالفان دولت از طريق مرز مشترک دو کشور است.

مقامات افغان گفته اند که دولت پاکستان برای جلوگيری از فعاليت مخالفان مسلح دولت افغانستان که در مناطق مرزی دو کشور مستقر هستند اقدام کافی به عمل نمی آورد.

هنوز مقامات آمريکايی و افغان نسبت به پيشنهاد رييس جمهوری پاکستان برای ساختن حصاری در طول بيش از دو هزار کيلومر مرز مشترک دو کشور، که بخشی از آن از مناطق صعب العبور کوهستانی می گذرد، واکنشی نشان نداده اند.


در همانحال، ناظران بر اين باور هستند که بعيد است دولت افغانستان با پيشنهاد آقای مشرف برای ايجاد ديوار مرزی بين دو کشور موافقت کند.

مناطق مرزی دو کشور محل زندگی جوامع پشتون است که در دو سوی مرز سکونت دارند و خط مرزی مشخصی مورد توافق دو طرف قرار نگرفته است.

با اينهمه، عدم پذيرش پيشنهاد ژنرال مشرف از سوی دولت افغانستان به پاکستان امکان آن را می دهد تا در آينده مسئوليت نا امنی مرزی را متوجه مقامات افغان بداند