زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی

 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 

بهار آمد   

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

روشنفکران و روشنفکري

  سياست در همه جا هست و نمي توان با پناه جستن به قلمرو هنر و تفکر ناب از آن گريخت . و نه حتي با گريز به عينيت گرايي بي طرفانه و يا نظريه هاي متعالي. روشنفکران در زمان خود، درگله اي از آدمها قرار گرفته اند که توسط سياست تحميل تصويرهاي عمومي که صنعت خبررساني و رسانه هاي ارتباط جمعي مظهر آن است  

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

بخش پایانی

گزاره هایی از فلسفه ی علمی

با ذهنیت فرخنده کُشی مبارزه باید کرد

داکتر محمد رضا نوری

لبخند فرخنده به آینده

مشعل حریر

نگاهی به عمل‌کرد دولت در آتش‌زدنِ فرخنده

داکتر ملک ستیز

ثروت و فقر، دو چهره واقعی جهان کنونی!

اولین پیوند موفقیت‌آمیز آلت تناسلی در آفریقای جنوبی

من مدت نوزده ساعت در آب ماندم....

پرنیان

کلسترول چیست؟ کلسترول خوب و بد کدامند؟

فالوس

 

 فرید سیاوش

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

هدف و نشانی شماره های قبلی نویسنده ها مقالات سیاست و اندیشه فرهنگ وهنر دانش و آموزش کتا بخانه تالار اندیشه

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

[Home] [هدف و نشانی] [شماره های قبلی] [نویسنده ها] [مقالات] [سیاست و اندیشه] [فرهنگ وهنر] [دانش و آموزش] [کتا بخانه] [تالار اندیشه]

 Updated Monday, 30 March 2015