Home هدف و نشانی شماره های قبلی نویسنده ها مقالات سیاست و اندیشه فرهنگ وهنر دانش و آموزش کتا بخانه تالار اندیشه

 

 

 

 

 با امید و کوشش میتوان از سراب، آب و از آب زندگی آفرید

هدف زندگی

زندگی تربیونیست آزاد ، ملی، روشـنگر و آینده نگر ، به هیچ جریان مشخص ســــیاسی تعلق ندارد.

اتکای آن مردم و بخصوص روشنفکران است.

  هدف زندگی و همکاران آن اشاعه هم اندیشی در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. رسالت زندگی نه در پخش اخبار که در جهت ارایه تحلیل های روشنگرانه در حد دانش ما میباشد. در هیچ یک حوزه های علوم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حرفه ای نیستیم ولی به جد علاقمندیم! مشفقانه تحولات وطن خود را دنبال می کنیم و نگران سر نوشت مردم خویشیم. نسبت به جریانات اثر گذار بر سر نوشت میهن بی علاقه نیسـتیم و( زنـدگی ) را در راه صلح، آزادی های اســـــاسی مردم، دموکراســـــی وعدالت اجتـماعی پیش میبریم .

www.zendagi.com

Eidtor

S.Siavash

فرید سیاوش

Address

S.F.Siavash

Tel: 0031 06-10 90 37 91

e-mail

zendagi_com@hotmail.com

 

 

جولای 1383

Home | هدف و نشانی | شماره های قبلی | نویسنده ها | مقالات | سیاست و اندیشه | فرهنگ وهنر | دانش و آموزش | کتا بخانه | تالار اندیشه