سیاست و اقتصاد  
   Home مسایل بین المللی قوانین و اعلامیه ها
Home
هدف و نشانی
شماره های قبلی
سیاست و اندیشه
فرهنگ وهنر
کتا بخانه
تالار اندیشه

نگاهی به فلسفة سياسی ايمانوئل کانت

در باره مبانی تفکر سیاسی در آینده

اسماعیل اکبر

ارتداد در اسلام

علی محقق نسب

نحله مثبت گرایی-منطقی کواین

ترانه جوتنبخت

 

 

زن افغان مظلومترین تاریخ را نجات دهید

 
 

 

 

مسالۀ تجدد و اراده برای نو اندیشی ها

برای سرنوشت جامعه ای باید بیندیشیم که در چارچوب طرح نو برای جهان بعنوان زایده رهبرد ها شروع کرده اند تا برایش سیمای جدیدی بیاراییند. ابعاد این پیچیده گیها و نگرانی ها مستلزم اندیشه، بحث و چاره جویی است .

 

 
 

 

 

درباره تجاوز چه می‌دانیم؟

 

سکوت را بشکنیم

در جامعه ما تجاوز هنوز به عنوان حادثه تلقی می‌شود، حادثه‌ای پراکنده که اتفاق می‌افتند و زنهایی به خاطر تجاوز به معنی واقعی کلمه بدبخت می‌شوند، خودکشی می‌کنند، به قتل می‌رسند، یا تا آخر عمر بار شرم و ترس و انزجار از رابطه جنسی را بدوش می‌کشند

 

 

 

 

 

 

دربارۀ تمدن و حوزۀ تمدنی

 

 

 

 

 

 

 بحث درحوزهء تمد ني ما ، نه يك بحث پان ايرانيستي است، نه يك بحث پان تركيستي است، نه يك بحث درانديشهء افغانستان بزرگ و يا افغانستان مقتدر است و نه يك بحث پان اسلاميستي است ؛  همزمان بحث درحوزهءتمدني ما، بحث درتعد د هويت هاى قومي نيزنيست ؛ 

س.ح. روغ

   

 
   
 
 
   

انقلاب ، شرکت با مسئوليت محدود

 
   
 
 

يادداشتهائی پيرامون پايان نظام تک قطبی 

   

   

   

 

  مباحث تئوريک و فلسفی

راست و چپ

انديشه سياسی برای بازيابی توان الهام بخش خود بايد نه واکنش گرا باشد ‏نه تنگ نظر و محدود به روزمرگی. زندگی سياسی جدا از آرمان هايش معنايی ندارد اما ايده آل ها نيز در ‏صورت نداشتن پيوند با امکانات ملموس و عملی، میان خالی به نظر می رسند.

 

چه گوارا، انسانی فراتر از سرنوشت  

 
 
   
 
 

 

زنان افغان زیر سـتم

نه جهاد نه انقلاب

 

پیل از پا مانده را
 

تصویری ازنظارت امریکا بر افغانستان

 

 

 

 

 

 

 

کابينه جديد افغانستان و سوانح وزرا

لست احزاب سیاسی افغانستان

َمعمای مداخله نظامی شوروی

خاطرات بیل کلینتن قسمت آخر

روز هـای دشــوار کابل

ایالات متحده امریکا منزوی شده

مجسمهء آزادی
 برقع پوش شد

 

 

جدايی دين و دولت

 

 

پایان شورای امنیت

 

 برده داری

فروپاشی کمونيسم و علل فلسفی آن

Home | هدف و نشانی | شماره های قبلی | سیاست و اندیشه | فرهنگ وهنر | کتا بخانه | تالار اندیشه