زندگی

کابينه جديد افغانستان معرفی شد

 


 
 
در کابينه جديد چند وزارت ادغام شده اند
سرانجام پس از نزديک به پنجاه روز انتظار، حامد کرزی رييس جمهور افغانستان، فهرست اعضای کابينه جديد اين کشور را اعلام کرد.

در اين فهرست، شمار کمی از اعضای کابينه های موقت و انتقالی افغانستان ديده می شوند و بيشتر چهره های تازه در کابينه جای داده شده اند.

 

 

چهره های شاخص پيشين در دولت جديد

از چهره های شاخص دولتهای گذشته، دکتر عبدالله در وزارت خارجه، مخدوم رهين در وزارت اطلاعات و فرهنگ، علی احمد جلالی در وزارت داخله و حنيف اتمر در وزارت انکشاف دهات باقی مانده اند.

 

مارشال فهيم در کابينه جديد مقامی ندارد
 

مارشال قسيم فهيم وزير دفاع پيشين، اکنون جای خود را به رحيم وردک معاون سابق وزارت دفاع داده است.

اشرف غنی احمدزی وزير ماليه (دارايی) در دولت انتقالی نيز، اکنون در کابينه جديد حضور ندارد و جای او را، انورالحق احدی گرفته است که پيش از اين، رييس بانک مرکزی افغانستان بود.

آقای احمد زی اکنون برياست دانشگاه کابل منصوب شده است.

دو معاون آقای کرزی در دولتهای موقت و انتقالی، يعنی هدايت امين ارسلا و نعمت الله شهرانی نيز، به ترتيب در وزارتهای تجارت و حج و اوقاف منصوب شده اند.

وزرای زن

مسعوده جلال تنها زن نامزد در انتخابات رياست جمهوری افغانستان، به عنوان وزير زنان تعيين شده است.

 

خانم جلال، تنها نامزد زن انتخابات رياست جمهوری، به عنوان وزير زنان معرفی شده است
 

در کابينه جديد آقای کرزی، افزون بر خانم جلال، صديقه بلخی به مقام وزارت شهدا و معلولين دست يافته است.

وزارتهای ادغام شده

اسماعيل خان والی سابق هرات که بعد از برکناری از اين مقام، وزارت صنايع و معادن را نپذيرفت، اکنون در راس وزارت انرژی قرار گرفته که از ادغام وزارتهای "آب و برق" و "آبياری و منابع آب" تشکيل شده است.

در اين کابينه همچنين چند وزارت ديگر نيز ادغام شده اند.

از ادغام وزارتهای صنايع سبک و مواد غذايی، پلان (برنامه ريزی) و بازسازی، وزارتی به نام اقتصاد ملی تشکيل شده است که در راس آن امين فرهنگ، وزير پيشين بازسازی قرار دارد.

 

انورالحق احدی جای اشرف غنی احمد زی را در کابينه جديد گرفته است
 

وزارت ترانسپورت و هوانوردی نيز از ادغام دو وزارت ديگر به همين نام تشکيل شده که وزير آن عنايت الله قاسمی است.

چهره های تازه

رييس جمهور حامد کرزی همچنين سرور دانش عضو کميسيون تدوين قانون اساسی و والی سابق دايکندی را به وزارت عدليه (دادگستری) منصوب کرده و اعظم دادفر عضو لويه جرگه های اضطراری و قانون اساسی را، در راس وزارت مهاجرين قرار داده است.

چند نام نا آشناتر هم در فهرست اعضای کابينه به چشم می خورد از جمله محمد امين فاطمی در راس وزارت بهداشت، کريم براهويی وزير سرحدات (مرزها)، مهندس حبيب قادری به عنوان وزير در وزارت تازه تاسيس مبارزه با مواد مخدر، دکتر اميرشاه حسن يار در وزارت تحصيلات عالی، محمد صديقی وزير معادن و صنايع، امين رامين وزير کشاورزی، سهراب علی صفری وزير فوايد عامه، سيد اکرام معصومی وزير کار و امور اجتماعی و اميرزی سنگين در وزارت مخابرات.

گفتنی است که محمد امين فاطمی از وزيران حکومت مجاهدين بوده است و عبدالله امين نيز، رييس شرکت مخابراتی افغان بی سيم است. آقای حسن يار نيز رئيس سابق دانشگاه کابل بوده است.

وزارت جديدی به نام مبارزه با مواد مخدر نيز به تشکيلات اداری افغانستان اضافه شده که در راس آن مهندس حبيب الله قادری قرار دارد.

در همين حال زلمی رسول، به عنوان مشاور امنيت ملی دولت منصوب شده است.

در فرمان رييس جمهور حامد کرزی که بر اساس آن وزيران جديد معرفی شده اند، همچنين تاکيد شده است که اين افراد، بايد ظرف مدت دو هفته از اين تاريخ، داراييهای منقول و غير منقول خود و اعضای خانواده شان را به رييس جمهور گزارش دهند.

فرمان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان درمورد تعیین وزرای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان

 بنام خداوند بزرگ ، به ارزوی سعادت مردم افغانستان و ایجاد اداره سالم در کشور ، به تاسی از ماده 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ذوات اتی را بحیث وزرای کابینه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تعیین و منظور مینمایم .

1- هدایت امین ارسلا بحیث وزیر تجارت و مشاور ارشد رئیس جمهور

2-داکتر عبدالله عبدالله فرزند غلام محی الدین بحیث وزیر امور خارجه

3- ستر جنرال عبدالرحیم وردک فرزند عبدالغنی وردک بحیث وزیر دفاع ملی .

4- علی احمد جلالی فرزند غلام جیلانی جلالی بحیث وزیر امور داخله .

 5- داکتر زلمی رسول فرزند پوهاند داکتر عبدالقیوم رسول بحیث مشاور امنیت ملی .

6- نورمحمد قرقین فرزند محمد قل بحیث وزیر معارف .

 7- انوارالحق احدی فرزند عبدالحق بحیث وزیر مالیه .

8- داکتر میر محمد امین فرهنگ فرزند میر محمد صدیق فرهنگ بحیث وزیر اقتصاد

9- الحاج سترجنرال محمدا سمعیل فرزند میر محمد اسلم بحیث وزیر انرژی و اب .

10 عنایت الله قاسمی فرزند احمد علی بحیث وزیر ترانسپورت .

11- انجنیر امیر زی سنگین فرزند امیر گل گل شاه خیل بحیث وزیر مخابرات .

12- انجنیر میر محمد صدیق فرزند میر غلام سخی بحیث وزیر معادن و صنایع .

13-داکتر سهراب علی سفری فرزند حاجی صفر محمد بحیث وزیر فواید عامه .

14- انجنیر محمد یوسف پشتون بحیث وزیر شهرسازی و مسکن .

15- عبیدالله رامین فرزند محمد عمر بحیث وزیر زراعت و مالداری و مواد غذایی .

16- سرور دانش فرزند محمد علی بحیث وزیر عدلیه .

17- داکتر سید امیر شاه حسن یار فرزند غلام حسن بحیث وزیر تحصیلات عالی و مسلکی .

18- داکتر سید مخدوم رهین فرزند میر محمد شریف بحیث وزیر اطلاعات و فرهنگ

19- داکتر سید محمد امین فاطمی فرزند مرحوم سید ابرار پادشاه بحیث وزیر صحت عامه .

 20- پوهاند نعمت الله شهرانی فرزند عبادالله بحیث وزیر حج و اوقاف .

21- عبدالکریم براوی فرزند محمد مبین بحیث وزیر سرحدات واقوام و قبایل .

22- داکتر مسعوده جلال بنت الحاج طلا محمد بحیث وزیر امور زنان .

23- داکتر سید اکرام الدین معصومی فرزند سید معصوم بحیث وزیر کار و امور اجتماعی .

 24- داکتر اعظم دادفر فرزند حاجی بابه خان بحیث وزیر امور مهاجرین .

25- صدیقه بلخی بنت سید اسمعیل بلخی بحیث وزیر شهدا و معلولین .

26- محمد حنیف اتمر فرزند محمد اصف بحیث وزیر احیاء و انکشاف دهات .

 27- انجنیر حبیب الله قادری فرزند حاجی احمد قادری بحیث وزیر مبارزه علیه مواد مخدر .

میخواهم مراتب سپاس و امتنان خود را از اعضای کابینه حکومت انتقالی اسلامی افغانستان که در شرایط دشوار برای تحکیم صلح ؛ ثبات و بازسازی کشور بذل مساعی نموده اند ابراز نمایم .

تعهدبه ارمانهای مردم ، خدمت به دین و ملت ، عدم وابسته گی های سیاسی و قومی ، اجرای امور محوله با صداقت و ایمانداری ، برخورد مسوولانه با بیت المال ، جلوگیری سوء استفاده از دارای ملت ، ثبت واعلام اموال و دارایی ها الی دو هفته ، شفافیت ، پاکی نفس ، تقوا و ترجیح منافع و مصالح علیای کشور و تطبیق قانون بحیث دستورالعمل و رهنمود کار وزرا خواهد بود .

از بارگاه خداوند متعال توفیق مزید اعضای کابینه را در خدمت به مردم افغانستان در تحکیم بیشتر وحدت ملی ، بازسازی کشور و تطبیق قانون اساسی کشور مسئلت می نمایم . این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد

 

سوانح وزرای جديد کابينه جمهوری اسلامی افغانستان

بیوگرافی مختصر صدیقه بلخی وزیرشهدا و معلولین

صدیقه بلخی بنت سید اسماعیل بلخی در سال 1329 در یک خانواده متدین و منور متولد گردیده و تحصیلات عالی خود را در رشته شرعیات به درجه لسانس رسانیده است . همچنان دروس دینی را در زمان مهاجرت در کشور جمهوری اسلامی ایران فراگرفته است صدیقه بلخی در داخل کشور و هم در محیط مهاجرت در پهلوی شغل معلمی و مدیریت جهت تنویر و روشن نمودن اذهان هموطنان جهت مبارزه علیه تجاوز شوروی وقت با انتشار اعلامیه ها مصاحبه ها و تدویر سیمینار ها پرداخته است وی همچنان در امر ترویج علم و دانش برای مهاجرین افغان و نسل جوان و تحت پوشش قرار دادن و ایجاد اشتغال برای زنان و دختران بی سرپرست تلاش فراوان نموده است

 

بیوگرافی مختصر عبیدالله رامین وزیر زراعت و مالداری و مواد غذایی

عبیدالله رامین فرزند محمد عمر در تاریخ 7 میزان 1331 درولایت بغلان متولد گردیده است تحصیلات ابتدایی و متوسطه خویش را در لیسه خوست و فرنگ و دوره ثانوی را در لیسه بغلان به اتمام رسانید . موصوف سند لسانس خود را در سال 1355 ازدانشگاه کابل بدست اورده است ، همچنان از سال 1356 الی 1357 در بانک انکشاف زراعتی در رشته بانکداری تحصیل نموده است .

عبیدالله رامین از سال 1354 الی 1357 بحیث مفتش در بانک زراعتی از 1360 الی 1362 رئیس کوپراتیف بانکهای افغانستان و از سال 1382 الی 1383 مدیریت بانک انکشافی را عهده دار بوده و همچنان منحیث رئیس نهاد غیر دولتی مرکز تجارو صنعتکاران افغانستان رئیس هیئت مدیره ورئیس موقت نهاد غیر دولتی اتحاد زراعتی افغانستان ایفای وظیفه نموده است

 

 بیوگرافی مختصر داکتر زلمی رسول مشاور امنیت ملی

داکتر زلمی رسول فرزند پوهاند داکتر عبدالقیوم رسول در سال 1323 هه ش در کابل متولد گردیده است . تعلیمات ابتدایی و ثانوی خویش را در لیسه استقلال سپری نموده و در رشته طب ، از پاریس فرانسه سند دوکتورا را بدست اورده .

 از وظایف عمده ایکه وی انجام داده است . داکتر در انستیتوت تحقیقات امراض قلبی پاریس ، مسوول نشریه حقیقت افغان مربوط جهاد افغانستان در پاریس ، داکتر در شفاخانه قوای مسلح عربستان سعودی ، رئیس دفتر  ظاهر خان در روم ، وزیر هوانوردی ملکی و توریزم در اداره موقت و مشاور امنیت ملی افغانستان .

 داکتر زلمی رسول به زبانهای پشتو ، دری ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالوی و عربی بلدیت کامل داشته و بیشتر از 30 اثر علمی در نشرات طبی امریکا و اروپا دارد و همچنان عضو جمعیت نفر الوژی امریکا است .

 

بیوگرافی مختصر ستر جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی

عبدالرحیم وردک فرزند عبدالغنی وردک در سال 1323 در ولایت میدان وردک تولد یافته و بعد از فراغت از لیسه عالی حبیبیه شامل دانشگاه حربی  گردید .

 عبدالرحیم وردک تحصیلات عالی خود را در مسلک پیاده ، کورس میتودیک تعلیم و تربیه و کورس های پراشوت ، کماندو ، موتردار و میکانیزه افسران ، کورس مخابره و الکترونیک ارکان حربی درایالات متحده امریکا و اکادمی علیا ناصر در قاهره مصر به اتمام رسانیده است .

 بعداز اتمام تحصیلات ازدانشگاه حربی منحیث استاد ، معاون پروتوکول وزارت دفاع و در محیط مهاجرت منحیث معاون نظامی محاذ ملی اسلامی افغانستان ، معاون نظامی اتحاد سه گانه ، عضو اتحاد مجاهدین افغانستان ، قوماندان جبهات جهادی محاذ ملی اسلامی افغانستا ن ، در سال 1371 بعداز ازاد شدن افغانستان عضو کمیته امنیت و دفاع  شهرکابل ، لوی درستیز افغانستا ن، رئیس جامعه صاحب منصبان افغانستان ، رئیس کمیسیون تعلیم و تربیه ، عضو کمیسیون بازسازی اردوی ملی ؛ معاون وزیر دفاع ، رئیس پروگرام جمع اوری سلاح ، رئیس ریفورم ، بازسازی و تشکیل اردوی ملی ایفای وظیفه نموده است . اثار متعدد به لسانهای دری ، پشتو و انگلیسی از وی به نشر رسیده است .

 

بیوگرافی مختصر داکتر مسعوده جلال وزیر امور زنان

داکتر مسعوده جلال بنت الحاج طلا محمد در سال 1342 هه- ش در گلبهار ولایت کاپیسا در یک خانواده متوسط الحال و منور چشم به جهان گشوده است . سکونت اصلی وی قریه خستک جرم بدخشان میباشد ؛ دوره ابتدائیه و متوسطه را در لیسه گلبهار سپری نموده در سال 1361 هه ش از لیسه عالی رابعه بلخی فارغ و درهمان سال به اساس امتحان کانکور شامل دانشکده طب معالجوی کابل گردیده وی درسال 1367 هه ش از فاکولته طب معالجوی انستیتوت کابل فارغ گردیده و درسال 1368 به صفت داکتر معالج در شفاخانه گوش و گلو میوند و بعدها در شفاخانه صحت روانی ایفای وظیفه نموده است . از سال 1372 الی 1373 هه ش بحیث رئیس حقوق زنان درموسسه عالی نسوان مقرر گردیده به ادامه ان به عضویت کادری علمی در دیپارتمنت اطفال انستیتوت طب کابل و همچنان در شفاخانه اتاترک به مثابه داکتر معالج تقرر یافته و درسال 1375 در کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین و بیجا شده گان مصروف خدمت به هموطنان بوده و متعاقبا" مشاور صحی موسسه غذایی جهان و مدتی را هم نیز بحیث نشنل پروگرام افیسر ( دبلیو اف پی ) به مستحق ترین خانواده ها و افراد عملا" خدمت انسانی و بشر دوستانه نموده است

 

بیوگرافی مختصر دوکتور انجنیر سهراب علی صفری وزیر فواید عامه

 

سهراب علی صفری فرزند حاجی صفر محمد بتاریخ 5 جولای 1945 درولسوالی بهسود ولایت میدان وردک دیده به جهان گشود . درسال 1951 تحصیلات ابتدائی خویش را در ولسوالی بهسود و تحصیلات متوسطه و لیسه رادر سال 1957 در شهر کابل و موسسه تکنالوژی افغان  به اتمام رسانید . درسالهای 1961 1965 دردانشگاه انجنیری پوهنتون کابل و بعدا" در سال 1977 1982 به کسب درجه دوکتورا از پولی تکنیک گد نسک پولند نایل گردیده است .  وی به زبانهای دری ، پشتو ، انگلیسی ، پولندی و جرمنی بلدیت دارد .

 

بیو گرافی  مختصر  دوکتور سید مخدوم  رهین  وزیر اطلاعات وفرهنگ

دکتور سید مخدوم رهین  در سال 1325 هه- ش در شهر کابل  متولد  گردیده، بعد از پایان  دوره  تحصیل در افغانستان  غرض فرا گرفتن دوره ماستری  و دوکتورا  عازم تهران  گردید و به سویه  دوکتورا در بخش  ادبیات  دری از دانشگاه  تهران  در سال 1352  هه ش  سند فراغت  بدست آورد  بعد از ختم  تحصیل  به صفت  استاد در دانشگاه  کابل ایفای  وظیفه  کرد . پس از  آن بحیث  رئیس اداره فرهنگ و هنر  وزارت اطلاعات  و کلتور  مصروف کار شد .

دکتور رهین  یکتن  از اعضای مسوده  قانون اساسی در زمان  جمهوری داود  خان بود  و در لویه  جرگه سال  1356  اشتراک نموده  بعد از  کودتای هفت  ثور  1357 در منزلش  تحت نظارت  قرار  گرفت . بعد از اشغال افغانستان  توسط شوروی  سابق ، موصوف  به پاکستان هجرت کرد و در انجا  بمنظور  اتحاد مجاهدین  راه آزادی جد وجهد  نموده  بعد از تشکیل  اتحاد ا سلامی  افغانستان  متشکل  از احزاب  میانه رو دوکتور  رهین  بحیث  عضو شورای  عالی و رئیس  کمیته فرهنگی  و نشراتی  و ازسال  1371  الی  1373  بحیث  رئیس رادیو  کابل آزاد  که از احزاب  مجاهدین  بود تعیین گردید .رهین  در حکومت موقت  حضرت  مجددی  بحیث مشاور  خاص ایفای  وظیفه میکرد .

شاعر معاصر و نویسنده مشهور دکتور رهین  در زمینه  فرهنگ ، ادبیات ، تاریخ  و علوم  اسلامی  تحقیقات  های را بعمل  آورده است .

وی مقالات  زیادی نوشته  و چندین  مقاله  و کتابش  اقبال  چاپ یافته  است که  میتوان  از کتابهای  دقیقی نامه، گزیده اثار  سید جمال الدین  افغانی پژوهش در باره آثار  و شخصیت  امیر خسرو  دهلوی  و روابط  فرهنگی افغانستان وهند    از گذشته  های دور  تاقرن  هفتم  هجری نام  برد  از جمله  کار های وی  در دوران جهاد  اشک خراسان ، عزاداران  ، در جواب  خلیلی ( شعر )  مسلمان امروز ( پشتو )  میباشد که  با  بذل مساعی  وی  آذین چاپ  یافته اند . در سال  1988  دوکتور رهین  همراه  با عده  یی  از دانشمندان  و  قوماندانان  جهادی  نهضت ملی  اسلامی افغانستان  را به پیش  میبرد .

دکتور رهین  در سال  1375 هه ش  همکاری  دانشمندان  افغانی  در امریکا  انجمن  صلح   دیموکراسی  برای افغانستان  را ایجاد  نمود که  بحیث رئیس  این انجمن  موصوف  تقویه  وانکشاف  اتحاد ملی و دموکراسی  در افغانستان  و مخالف  با تروریزم  و طالبانیزم  کوشید .دوکتور رهین  در سال  1377 هه ش  به عضویت  کمیته اجرائیوی  لویه جرگه در روم  پذیرفته  شد وبعد  از آن ا لی  تدویر جلسه  بن در تمام  فعالیت ها ی مربوط  به لویه جرگه  اشتراک ورزیده  و بحیث  عضو هیئت   ظاهرخان  به کشور  های افغانستان ، ازبکستان ، ایران  و تاجکستان  به منظور  تشریح  و توضیح  اهداف  لویه جرگه  اضطراری  سفر های  داشت در عین حال  وی  به کارش  بحیث  رئیس انجمن  صلح  و دموکراسی  برای افغانستان  ادامه داده  و در  چندین اجتماع و اجلاس  اشتراک  ورزید . دوکتور رهین در اداره  موقت  بحیث   وزیر اطلاعات  و فرهنگ تعیین  گردیده  و در دولت انتقالی  اسلامی افغانستان  نیز به این  سمت باقی  مانده است .وی از طرف  مردم کابل  در سپتنامبر  2003  بحیث  رئیس  شورای شهروندان  کابل انتخاب شد . درماه می  2004  مدال  خدمت  در راه  آزادی  بیان  و فرهنگ  را به  پیشنهاد  رئیس دولت   دریافت  داشت

 

بیوگرافی مختصر عبدالکریم براهوی وزیر سرحدات و اقوام و قبایل

عبدالکریم براهوی فرزند محمد مبین در سال 1334 در قریه پدهگی ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز متولد گردیده است . درسال 1341 شامل مکتب ابتدائیه ولسوالی چهار برجک و دوره لیسه را در مکتب حربی به اتمام  رسانیده است در سال 1352 از مکتب حربی فارغ و به دانشگاه حربی شامل گردیده و درسال 1355 ازين دانشگاه  در رشته تخنیک سلاح پیاده سند فراغت بدست اورده و در فرقه 7 ریشخور غند 38 کندک 3 تولی 3 شامل وظیفه گردیده و همچنان بحیث کفیل تولی محافظ صدارت وقت کار نموده است .در سال 1357 در ماه دلو  مجبورا" ترک وظیفه نموده و به جهاد مقدس علیه بیگانگان قرار گرفت .

 موصوف 14 سال جهاد نموده به صفت قوماندان عمومی مجاهدین نیمروز ایفای وظیفه نموده است در کامیابی مجاهدین و قرار گرفتن رژیم اسلامی در کشور بحیث والی ولایت نیمروز و قوماندان لوای چهار سرحدی ایفای وظیفه نموده و در رژیم طالبان جبهه مقاومت ولایت نیمروز را علیه طالبان رهبری نموده و بعداز واقعه 11 سپتامبر ولایت نیمروز را از چنگ طالبان و تروریستان خارج نموده و از طرف رئیس دولت موقت بحیث والی و قوماندان لوای چهارم سرحدی ولایت نیمروز دوباره مقرر گردیده است .هم اکنون رتبه نظامی ان تورنجنرال و بحیث والی ولایت نیمروز ایفای وظیفه مینماید

 

بیوگرافی مختصر دکتور میر محمد امین فرهنگ وزیر اقتصاد

دکتور میر محمد امین فرهنگ فرزند میر محمد صدیق فرهنگ در سال 1940 در یک خانواده روشن فکر در شهر کابل متولد گردیده است . درسال 1959 از لیسه عالی استقلال کابل فارغ گردیده و در سال 1964 لسانس خود را در رشته اقتصاد تصدی بدست اورده و درجه ماستری خود را در سال 1969 از دانشگاه کولن جرمنی دررشته اقتصاد ملی بدست اورد .

همچنان امین فرهنگ در سال 1973 موفق به اخذ درجه دکتورا در رشته انکشاف اقتصادی و اجتماعیات از دانشگاه کولن جمهوری اتحادی المان گردید .

در سالهای 1974 الی 1978 منحیث پروفیسور در فاکولته اقتصاد دانشگاه کابل و امر انستیتوت اقتصادملی ایفای وظیفه نموده است .

در سالهای 1978 در زندان پلچرخی محبوس گردیده و در سال 1982 بعداز رهایی از بند به المان غرب هجرت نموده و درانجا بحیث تنظیم کننده ارشیف افغانستان دردانشگاه شهر بوخوم انکشور اجرای وظیفه نموده و بعداز سقوط طالبان به تاریخ 22 دسمبر 2001 بصفت وزیر بازسازی تقرر حاصل نموده است . اثار و مقالات متعدد در امور اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی در جراید افغانی و بین المللی به نشر سپرده و بالسانهای دری ، پشتو ، فرانسوی و جرمنی تسلط داشته و همچنان به لسان انگلیسی اشنائی دارد

 

بیوگرافی مختصر نعمت الله شهرانی وزیر حج و اوقاف

نعمت الله شهراني فرزند عباد الله شهراني در سال ۱۳۱۸ در ولسوالي جرم ولايت بدخشان در يك خانواده مسلمان، با تقوا و عمل پرور ديده بجهان گشود. تحصيلات ابتدايى خويش را در مكاتب بدخشان به پيش برد، سپس شامل مدرسه عالى ابوحنيفه گرديده و در سال ۱۳۳۹ سند فراغت را از مدرسه مذكور بدست آورد. در همين سال شامل فاکولته شرعيات دانشگاه كابل شد و بعد از فراغت از دانشکده  مذكور در سال ۱۳۴۳ متصلاً در كدر علمى فاکولته شرعيات بحيث عضو هيئت تدريسى يا استاد اشغال وظيفه نمود. در سال ۱۳۴۶ جهت تحصيلات مسلكى و تخصصى به كشور عربى مصر رفتند و در آنجا از دانشگاه الازهر به كسب شهادتنامه ماسترى نائل شدند و در سال ۱۳۴۹ دوباره به كشور برگشتند و وظيفه خويش را منحيث استاد در دانشکده شرعيات به پيش بردند و در پهلوى وظيفه استادى مديريت مجله شرعيات (ارگان نشراتى و علمى دانشکده شرعيات) را نيز به عهده داشتند. در سالهاى ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ براى مدت يك و نيم سال با استفاده از بورس هاى حقوقى عازم امريكا شدند، و در آنجا در جورج واشنگتن يونيورسيتى به مطالعه و تحقيق قوانين غربى پرداختند. بعد از انقلاب كمونيستى هفت ثور استاد مدتى زندانى شد و بعد از رهايى روانه ديار هجرت گرديد و در آنجا مصدر خدمت به مجاهدين و مهاجرين كشورش گرديد.

استاد شهرانى قبل از هجرت در مجلات مشهور كشور ونيز در روزنامه هاى آنوقت مقالات علمى و حقوقى از وى بنشر رسيده است همچنان قبل از هجرت دو اثر علمى وى از طرف دانشگاه كابل به نشر رسيده بود كه بنام قرآن شناسى، فقه اسلامى و قانون غرب، ياد آور شد. مجموع مقالات استاد به ۱۵۰۰ مقاله ميرسد. در نتيجه فعاليت هاى علمى و اكادمى استاد رتبه پوهاندى (پروفيسورى) نايل شد، كه وى پوهاند كرسى تفسير (علوم قران) درفاکولته شرعيات ميباشند. وى بزبان هاى پشتو، درى، ازبكى، عربى، انگليسى به سويه تكلم و نوشته مهارت دارد. و در بسا كنفرانسهاى بين المللى و در دانشگاههای جهان بزبان عربى و انگليسى بيانيه ايراد نموده اند. همچنان بعد از آنكه لويه جرگه تاريخى مردم افغانستان، تابستان سال ۱۳۸۱ خورشيدى، محترم حامد كرزى را براى دوره اى انتقالى، به حيث رئيس دولت انتخاب نموده محترم حامد كرزى طى فرمان جداگانه تقرر استاد را بحيث معاون رئيس جمهور صادر نمودند. هكذا، طى فرمان جداگانه جلالتمآب حامد كرزى رئيس دولت انتقالى اسلامى افغانستان، به حيث رئيس كميسيون تسويد قانون اساسى افغانستان، با توجه به وقوف جناب شان، از لحالظ مسلكى و علمى، گزينش يافته كه تا هنوز اين وظيفه سنگين ملى و وطنى را نيز ايفا ميدارند.

 

بیو گرافی مختصر  انجینر  امیر زی  سنگین  وزیر مخابرات

 

امیر زی  سنگین فرزند امیر گل گل شاه خیل در سال  1949  در ولسوالی  اورگون  ولایت پکتیکا  چشم به  جهان گشوده وی متاهل  بوده و دارای یک دختر  وسه پسر  میباشد .

 سنگین  تعلیمات ابتدایی  خویش را در اور گون  و متوسطه را در گردیز  تعقیب نمود. تعلیمات  ثانوی را  الی صنف دوازدهم  در مرکز تربیوی  مخابرات  برای  مدت  سه سال  با درجه  اعلی  ادامه  داد در سال  1973  انجینری شانرا در رشته  الکترونیکس  و مخابرات ، از دانشگاه  لندن جنوبی  از کشور  انگلستان بدست آورد .سنگین دوره خدمت کاری شانرا  بحیث استاد  در مرکز تربیوی  مخابرات  از سال  1975  اغاز نمود در سال  1978  مسوولیت امریت  مرکز تربیوی  مخابرات را  بعهده  داشت .

 سنگین در سال 1980  مجبور به ترک  وطن  گردیده  و درکشور  سویدن  پناهنده شد  با اغاز  زنده گی  در سویدن  توانست  در مدت  چهار ماه  لسان  سویدنی  را به سویه  بکلوریا  با تسلط  کامل فرا  گیرد .سنگین  در سویدن  در فرصت  کم شامل  حلقات کاری  شده ویکی  از اعضای  اساس گذار  کمیته سویدن  برای افغانستان  شد ایشان  سهم فعال  در انکشاف  کمیته سویدن  برای افغانستان ،  موسسه که  در 25 سال  اخیر  نقش بارزی  در ساحه  تعلیم وتربیه  ، زراعت  و صحت  در افغانستان  ایفا نموده  و مینماید  داشت .

 امیر زی سنگین  در سال  1982  در مخابرات  سویدن شامل  وظیفه گردید  و در ابتدا  برای مدت  سه  سال  در پروژه مخابراتی میدان  هوایی شاه  خالد عربستان  سعودی  بحیث عضو  تیم پروژه  کار نمود .بین سال  های 85 الی 90  در طرح انکشاف  و توسعه  و تطبیق  شبکه  موبایل  سویدن   مصروف بود  باید علاوه  نمود که  سنگین یک عضو  تهداب گذار  بخش بین المللی  مخابرات سویدن  محسوب میشود  ایشان بحیث  یکی از اعضای  که در رهبریت  بخش بین المللی  مخابرات  سویدن قرار داشته  و در دهه  1990  الی 2000  در داوطلبی  های لایسنس  بین المللی اشتراک ورزیده  و 8 لایسنس  جی  . سی . ام  را در  استونیا ، نمیبیا ، هنگری ، ایتالیا ،  روسیه  ، هند  و  لیتویا  برنده شد

سنگین  در پست  های کلیدی  و رهبریت  ادارات  نامبرده  که ملیارد  ها  دالر  عاید برای  سویدن  میاورد کار نموده است .

امیر زی سنگین  بعد از واقعه  یازدهم  سپتمبر  سال 2001  به افغانستان  بر گشت  از جمله  فعالیتهای  کاری اش بعد از عودت  به کشور  میتوان چنین  نامبرد :

* تدویر تریننگ  برای انجینران  وزارت مخابرات  و کمپنی افغان بیسیم .

*رهبری کمیته  ارزیابی  لایسنس  جی .ا س.ام .  سال 2000

* عهده دار شدن  وظیفه  سرمشاور  وزیر  مخابرات  از ماه فبروری 2003  .

سنگین  در ماه  جولای  سال جاری  عیسوی  به  سمت رئیس  شرکت  افغان  تیلی کام  تعیین گردید  که نقش شان  در ایجاد شرکت  افغان  تیلی کام  ، تصویب  فرمان  و اساس  نامه  ، پیگیری  از فعالیت  ها  و تطبیق  پروژه  های مخابراتی  حیاتی  بوده است  ایشان  علاوتا"  بر مسوولیتهای  ساختن  تشکیل عمومی  افغان تیلی کام  وکار بالای  موضوعات  انتر کنکشن  طرز العمل  های جدید  را نیز  انکشاف  و توسعه  داده است

 بیوگرافی  مختصر  داکتر سید محمد  امین فاطمی  وزیر صحت عامه

 

 داکتر  سید محمد امین فاطمی  در تاریخ  15 جنوری  1952  میلادی  در ولایت  ننگرهار  متولد  گردید . در سال  1347  از لیسه  عالی حبیبیه  فارغ گردیده  و درسال  1977  از فاکولته  طب  ننگرهار  دیپلوم  ام  دی  خود را اخذ  نموده است  . همچنان  وی در پروگرام  عالی آموزشی پوهنتون بن  المان اشتراک  نموده  به اخذ  سند ا س.تی.دی  از انستیتوت  عالی  اداره  عامه کراچی  پاکستان  و اخذ مراقبت های  صحی در کشور  های روبه انکشاف  از پوهنتون  باستن  امریکا  و اخد شهادتنامه ( مسیر های جدید  برای پالیسی صحی در  کشور های  روبه  انکشاف  از پوهنتون  باستن  ایالات  متحده امر یکا در سال  1995  نایل آمده است .

 امین فاطمی  بحیث  داکتر معالج  در بخش  طب  عمومی  در بدخشان ، استاد در انستیتوت  صحت عامه کابل  و عضو  دیپارتمنت  تعلیمات صحی ، موسس  و مسئول  پروگرام  تعلیمی  ای . آر . سی   موسس  و رئیس پروگرام  های تعلیمی  و تربیوی  اتحاد اسلامی  مجاهدین ، عضو  بورد مشورتی  و اجرائیوی  وزارت صحت عامه  دولت  موقت مجاهدین  و بعدا " معین  وزارت صحت  عامه  و معین اول  وزارت صحت عامه در دولت  اسلامی  افغانستان درکابل  و در  1993  الی 1995  منحیث  وزیر  صحت  عامه دولت  اسلامی ایفای  وظیفه نموده است .

همچنان  موصوف  منحیث  مشاور  موقت  دبلیو . اچ . او  در ژینوا  سویت زرلند و حوزه کشور های  مدیترانه  ای ، مشاور  دایمی  دبلیو . اچ . او. برای حوزه  مدیترانه شرقی  و همچنان  از 1992 الی 1994 عضو بورد  دبلیو ،اچ،او از 1991  الی  2001  عضو بورد  موسسه  انکشاف  خدمات صحی  برای افغانها  و عضو بورد  شفاخانه  ولادی ونسایی  برای مهاجرین  افغان عضو  نهاد Order Of good time                        کانادا  بوده  و در کنفرانس  های گوناگون  علمی اشتراک  نموده  و مولف  کتاب های  مواظبت  صحت ، استعمال  درست و غلط دوا  های معاصر و کمک های  اولیه  میباشد

 

خلص سوانح نور محمد قرقین وزیر معارف

نورمحمد قرقین فرزند حاجی محمد قل در سال 1332 هجری شمسی در قریه خان تیپه ولسوالی قرقین ولایت جوزجان متولد گردید .

نورمحمد قرقین مکتب ابتدائیه را در قرقین به پایان رسانیده شامل لیسه عالی حبیبیه گردید و در سال 1351 ازان لیسه فارغ و شامل فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل گردید و با تکمیل نمودن دوره تحصیل ، سند فراغت خویش را ازان فاکولته بدست اورد .

نورمحمد قرقین بعداز فراغت از فاکولته در وزارت معارف شامل شده و درماه دلو سال 1357 به عضویت دیپارتمنت ازبکی و ترکمنی ریاست تالیف و ترجمه درامد و چندی نگذشت که به صفت مسوول زبان و ادبیات ترکمنی اکادمی علوم گماشته شد .نورمحمد قرقین بحیث رئیس سیلوی بلخ ، رئیس مواد نفتی و گاز مایع حیرتان نیز ایفای وظیفه نموده است .بعداز کودتای هفت ثور سال 1357 نورمحمد قرقین به پاکستان مهاجر شده و در مبارزات علیه قوای متجاوز شوروی سهم فراوان گرفت .

موصوف در دوره های مختلف ، عضویت لویه جرگه ها و شورای های ملی را به عهده داشته و بعداز تاسیس اداره موقت در سال 1380 عضو کابینه اداره موقت افغانستان گردید و در دوره انتقالی بحیث وزیر کار و امور اجتماعی مقرر شد .قرقین در هفتم سپتامبر سال 2004 میلادی از پست وزارت کار و امور اجتماعی استعفی داده و به حیث رئیس تیم مبارزاتی انتخاباتی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری ایفای وظیفه نمود

سوانح سید اکرام الدین معصومی وزیر کار و امور اجتماعی

سید اکرام الدین معصومی فرزند سید معصوم در 1332 در ولسوالی اشکمش ولایت تخار دیده به جهان گشوده بعد از فراغت از دارالمعلمین در ولایت کندز تحصیلات عالی خود را در رشته ساینس در دانشگاه کابل به اتمام رسانید .موصوف بحیث رئیس عمومی تصدی های وزارت مالیه و معین وزارت مالیه و همچنان بحیث والی ولایت تخار و بدخشان ایفای وظیفه نموده است .

بیوگرافی مختصر داکتر محمد اعظم دادفر وزیر امور مهاجرین

محمد اعظم دادفر فرزند حاجی بابه جان خان در سال 1325 در شهر اندخوی ولایت جوزجان دیده به جهان گشود . تحصیلات ابتدایی را در اندخوی و بعدا"در کابل اغاز نموده و درسال 1344 از لیسه غازی کابل فارغ گردید ه وی در سال 1352 از فاکولته طب فارغ و از همان سال الی سال 1357 با درجه علمی پوهنیار در کدر علمی دانشگاه کابل مشغول خدمت بود در ماه قوس 1357 بعداز کودتای 7 ثور در زندان پلچرخی حبس گردیده و در جوزای 1359 به پاکستان هجرت نموده و عضویت اجرایی اتحادیه دکتوران مقیم پشاور را بدست اورد .

درسال 1360 وارد المان گردید و مشغول اموختن المانی و اماده گی مسلکی برای دکتورا در المان غرب و همچنان مصروف کار دریکی از شفاخانه های هامبورگ شد

در سال 1364 دوباره به پشاور مراجعت نموده و تا اخیر سال 1370 در مرکز تداوی و تحقیق امراض روانی برای مهاجرین افغان در پشاور مصروف خدمت بود . همچنان در سال 1371 منحیث مشاور سازمان صلیب سرخ و عضو بین المللی در تهیه یک نشریه در ژینوا و در سال 1371 الی 1373 منحیث دکتور امراض روانی در یک شفاخانه المان غرب و از سال 1374 الی 1377 بحیث دکتور متخصص در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین مواد مخدر در شمال المان ایفای وظیفه نموده است .از سال 1375 الی 1377 مشغول تعقیب کورسهای پیشرفته جهت اخذ شهادتنامه در المان بود .دادفر به لسانهای پشتو ، دری ، ازبکی ، المانی و انگلیسی دسترسی داشته و تا حدی به زبان ترکی نیز بلدیت دارد

بیوگرافی مختصر داکتر عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه

داکتر عبدالله عبدالله هلمندی ولد غلام محی الدین زمریالی سناتور انتصابی ازولايت هلمند دور اخیر شورای در شهر کابل به تاریخ پانزدهم میزان 1339 هه ش مطابق سال 1960 میلادی در یک خانواده متدین متولد گردیده است تحصیلات ابتدایی  خود را در مکتب غازی محمد ایوب خان تکمیل نموده و درسال 1355 مطابق سال 1976 میلادی از لیسه نادریه کابل فارغ گردیده است . درسال 1356 شامل فاکولته طب دانشگاه کابل گردیده که در سال 1362 تحصیلات خود را به اتمام رسانیده و تا سال 1363 در شفاخانه نور به حیث داکتر چشم مشغول خدمت بوده در سال 1363 به پاکستان هجرت نموده و تا سال 1364 در شفاخانه سید جمال الدین مشغول خدمت به مهاجرین افغانستان گردید در سال 1364 داخل جبهات جهاد گردیده و منحیث سرپرست صحی جبهه پنجشیر و بعدا" بحیث مشاور و همکار احمد شاه مسعود تا ازادی کابل مصروف خدمت بوده از سال 1992 الی 1996 در کابل بحیث رئیس دفتر و سخنگوی وزارت دفاع ملی و در سال 1997 بحیث معاون وزارت خارجه تقرر حاصل نموده . همچنان در سال 1999 سرپرستی وزارت خارجه دولت اسلامی افغانستان را بعهده داشته . بعداز سقوط طالبان در سال 2001 در اداره موقت و بعدا" در دوره انتقالی مسوولیت وزارت خارجه را بعهده داشت. داکتر عبدالله متاهل بوده ، دارای سه دختر و یک پسر میباشد .

به لسانهای پشتو ، دری و انگلیسی تسلط دارند و همچنان به لسانهای عربی و فرانسوی نیز بلدیت دارد

بیوگرافی مختصر سرور دانش وزیرعدلیه

 

سرور دانش فرزند محمد علی در سال 1340 خورشیدی در یک خانواده متدین و مذهبی در قریه اشترلی ولایت دایکندی چشم به جهان گشوده است وی تحصیلات ابتدایی خود را در مکتب منطقه انجام داده اما تحصیلات عالی خویش را در مراکز مختلف علمی عراق ؛ سوریه و ایران به پایان رسانیده است .

مدارک تحصیلات  عالی موصوف قرار ذیل است :

لسانس در رشته حقوق ، گواهی اموزشی در رشته ژورنالیزم ، لسانس در ثقافت و معارف اسلامی ، ماستری در فقه اسلامی و دکتورای نیمه تمام در فقه اسلامی .از دانش بیش از 15 جلد اعم از تالیف و ترجمه به چاپ رسیده است .

علاوه برکتابها، بیش از 700 مقاله ا زایشان درجراید کشور بچاپ رسیده است و از سال 1361 تا سال 1380 مدیریت و مسوولیت مجلات گوناگون را نیز به عهده داشته است .

سرور دانش در طول سه سال دوره انتقالی در راه خدمت به وطن وظایف ذیل را بطور شایسته انجام داده است .

عضویت و شرکت فعال در لویه جرگه اضطراری در جوزای 1381 ، عضویت درکمیسیون تسوید قانون اساسی به فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان ، عضویت در کمیسیون تدقیق قانون اساسی به فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان ، شرکت در لویه جرگه تصویب قانون اساسی .

از اوایل سال روان که تاسیس ولایت جدید دایکندی از طرف دولت انتقالی اسلامی افغانستان اعلام گردید دانش به فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان بحیث اولین والی درین ولایت جدید منصوب گردیدند

 

بیوگرافی مختصر انجنیر حبیب الله قادری وزیر مبارزه علیه مواد مخدر

انجنیر حبیب الله قادری فرزند حاجی احمد قادری از لیسه احمد شاه بابا در قندهار فارغ گردیده و بعدتحصیلات عالی خود را در رشته میکانیکل انجنیر نگ در هند به اتمام رسانیده است . از ماه نوامبر سال 2002 بدینطرف منحیث سرمشاور وزارت امور مهاجرین همچنان عضو کمیسیون سه گانه افغانستان ، ایران و ملل متحد ، رئیس مجالس گروپ مشورتی باز گشت کننده گان و بی جا شده گان ایفای وظیفه نموده است . موصوف سابقه 12 سال همکاری با یو ان اچ سی ار  دارد و برعلاوه بحیث استاد در دانشگاه نبراسکا نیز استاد امتحان    TOEFL      همچنان بحیث یک انجنیر در یک کمپنی پاکستان در کراچی مشغول خدمت بوده است .

 

 بیوگرافی  مختصر  دوکتور  امیر شاه  حسن یار  وزیر تحصیلات  عالی

 

دوکتور  امیر شاه حسن یار فرزند  غلام حسن در سال 1321 هه ش  در ولسوالی  پنجاب  ولایت بامیان متولد گردیده است . تعلیمات  متوسط ولیسه  را  در لیسه ابن سینا  و زراعت  سپری  نموده  است و تحصیلات  عالی  را در فاکولته  زراعت دانشگاه کابل تکمیل  نموده است . ماستری  را در رشته  اکولوژی  از دانشگاه دولتی نیویارک  ایالات متحده امریکا  و همچنان دوکتورا  را در رشته  زراعت  از دانشگاه دولتی  کلورادا  ایالات  متحده امر یکا  بدست آورده است .

ماموریت های عمده آن  عبارتند ا ز :

استاد در فاکولته  تعلیم وتربیه  دانشگاه کابل   1344  - 1351-استاد در فاکولته  زراعت  دانشگاه کابل  1351 1371 -رئیس پوهنتون کابل  1371 1375 -

 به تعداد  هشت جلد  کتاب  ممد درسی   برای محصلان   و صد ها مقاله  تحقیقاتی  از جمله  آثار  علمی  ایشان  میباشند . عضویت  شوراهای مختلف  را دارا  بوده  از جمله  عضویت  شورای  علمی  پوهنتون  ، شورای عالی حراست  از  نظام اسلامی  افغانستان ،  عضویت شورای  فرهنگی  وزارت اطلاعات  و فرهنگ و غیره  را دارا  بوده است

 

بیوگرافی  مختصر  الحاج  محمد اسماعیل  وزیر انرژی  و آب

 الحاج  محمد اسماعیل  فرزند  حاجی محمد اسلم  متولد سال  1327  قریه نصر  آباد ولسوالی  شیندند  ولایت هرات  تحصیلات ابتدایی  خود را  در لیسه  واعظ کاشفی  به اتمام  رسانید . در سال  1339  شامل صنف  ششم مکتب  حربی  گردید  و در سال  1349  تحصیلات عالی  خود در دانشگاه حربی    به اتمام  رسانید  . در فرقه 17 پیاده  ولایت  هرات  شامل خدمت در ا ردوی  افغانستان  گردیده  و در  قیام عمومی  فرقه 17  ولایت هرات  جهاد را اغاز  نموده ودرسال  1360  به صفت  امیر جهات  جهادی  حوزه  جنو ب غرب  افغانستان  مصروف  خدمت  بود.  و  بعد از  تشکیل  حکومت موقت  مفتخر  به دریافت  رتبه  دگرجنرالی  و بحیث والی  ولایت هرات  و قوماندان  قول  اردوی نمبر  4 تقرر  یافت .

در سال  1376  بدست طالبان  اسیر گردید  و مدت سه سال  در اسارت  ماند  و بعد از  سقوط  طالبان  مجددا" بحیث  والی هرات  و قوماندان  قول اردو ی نمبر  6 تقرر  یافت . اسماعیل خان  با لسانهای  دری ، پشتو  و انگلیسی  بلدیت دارد

 

بیوگرافی مختصر دکتور عنایت الله قاسمی وزیر ترانسپورت

عنایت الله قاسمی فرزند احمد علی قاسمی در سال 1348 در شهر کابل دیده به جهان گشود . تحصیلات ابتدایی خود را در مکتب کارته لگان شهر لشکر گاه ولایت هلمند اغاز نموده و سندفراغت بکلوریا را از مکتب لارنسویل شهر جرسی ایالات متحده امریکا در سال 1996 بدست اورده است ، بعدا" لسانس خود را در رشته اقتصاد در دانشگاه بارد امریکا تکمیل نموده و در سال 2001 در اداره و تجارت از پوهنتون بالتیمور سند ماستری را بدست اورده است .

 همچنان در همین سال دکتورای خود را در رشته حقوق از فاکولته حقوق دانشگاه مریلند حاصل نموده است .

عنایت الله قاسمی دروس دوره ثانوی علوم دینی و لسان را بطور خصوصی در پاکستان فراگرفته اند موصوف در دوران تحصیل خود نیز با بعضی از موسسات مانند ای ار سی و دانشگاه نبراسکا همکار بوده است . همچنان منحیث وکیل حقوق و قرار داد های مالی و اقتصادی در شهر بالتیمور ایالات متحده امریکا در امور حقوقی مرکز بین المللی حققو غیر انتفاعی و اشنگتن و در اخیر بحیث وزیر مشاور در امور حقوقی و روابط بین المللی ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان ایفای وظیفه مینمود .

 

بیوگرافی مختصر انجنیر میر محمد صدیق وزیر معادن و صنایع

 

میرمحمد صدیق فرزند میر غلام سخی خان در 20 دسمبر سال 1945 در قریه شیخان ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل متولد گردیده است بعداز سپری  نمودن تعلیمات ابتدایی و عالی در سال 1971 از پوهنتون تینیس نوکزویل ایالات متحده امریکا در رشته انجنیری به درجه لسانس فارغ گردیده است . و از عین پوهنتون درجه ( پی اج- دی ) را نیز حاصل نموده است . به زبانهای دری ، پشتو ، عربی ، اردو و انگلیسی تکلم کرده میتواند ، عضو اتحادیه انجنیران امریکا و در ممالک افغانستان ، پاکستان ، یمن ، ایتوپیا ، کینیا ، سومالیا ، پورتی ریکو و ایالات متحده ایفای وظیفه نموده است .

ایشان از سال 1975 الی اکنون موظف خدمات در ساحه انجنیری بوده است .

 

بیوگرافی مختصر پوهاند دکتور انوارالحق احدی وزیر مالیه

 دکتور انوارالحق احدی درجه لسانس و ماستری خود را در رشته اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه امریکایی بیروت در لبنان بدست اورده است ، همچنان ماستری  تخصصی در رشته امور مالی و اداره ازفاکولته مطالعات مافوق لسانس نات ویسترن و بعدا" دکتورای خود را در رشته علوم سیاسی فاکولته علوم سیاسی همین دانشگاه بدست اورده است .

دکتور انوارالحق احدی منحیث معاون پروفیسور علوم سیاسی در دانشگاه کارلتن امریکا در سال های 1985 الی 1987 امر بانکداری در بانک کانتینتال ایلونای شیکاگو ، درسالهای 1987 الی 2002 پروفیسور علوم سیاسی در دانشگاه پراویدینس و از 2002 الی اکنون منحیث رئیس کل د افغانستان بانک ایفای وظیفه نموده دارای تالیفات علمی متعدد در ژورنالهای اکادمیک ، کتابها و روزنامه های معتبر امریکا میباشد

 

 

بیوگرافی مختصر هدایت امین ارسلا وزیر تجارت و مشاور ارشد رئیس جمهور

هدایت امین ارسلا در 12 جنوری سال 1942 در شهر کابل تولد گردیده است بعد از تکمیل صنف دوازدهم در کابل لسانس و ماستری را در شته اقتصاد از ایالات متحده امریکا اخذ نموده است ، همچنان در علوم سیاسی و درجه کاندید به پی اچ دی  در اقتصاد را نیز در ایالات متحده امریکا به دست اورده است .

ایشان در سال 1969 در پروگرام مسلکی جوانان بانک جهانی شروع به کار نمود الی سال 1987 به پست های مختلف کار نموده است .

 ارسلا در حالیکه عضو فعال مقاومت بعد از هجوم شوروی در سال 1989 بود به حیث مشاور عالیرتبه و عضو شورای عالی اتحاد مجاهدین افغان نیز ایفای وظیفه می نموده . وی در سال 1987 بانک جهانی را ترک نموده به صورت کل عضو مقاومت گردید از سال 1989 تا 1992 بحیث وزیر مالیه حکومت انتقالی افغانستان در خارج از وطن ایفای وظیفه نموده است .

در سال 1993 منحیث وزیر خارجه افغانستان مقرر گردید امین ارسلا در تمام جریان جنگ های تنظیمی و در دوران طالبان همیشه برای صلح کار نموده است و در لویه جرگه هایی اضطراری وقانون اساسی  افغانستان نقش موثر را ایفا نموده  .

  هدایت امین ارسلا از ماه نوامبر الی دسمبر سال 2001 رول عمده را درتدویر کنفرانس بن که منجر به ایجاد اداره موقت افغانستان گردید بازی نموده و بحیث معاون رئیس اداره موقت ووزیر مالیه نیز ایفای وظیفه نموده است .

بعداز تدویر لویه جرگه اضطراری در سال 2002 بحیث معاون رئیس جمهور دولت انتقالی اسلامی افغانستان مقرر گردید . همچنان ریاست کمیسیون مستقل اصلاحات اداری ، کمیسیون احصائیه ملی ؛ کمیته همکاری اقتصادی ، و عضویت شورای امنیت ملی را نیز عهده دار بوده است.

ایشان سفر های رسمی را به نماینده گی دولت افغانستان جهت اشتراک در کنفرانس ها به اکثر ممالک جهان نموده است . وی متاهل بوده ودارای سه فرزند میباشد.

 

بیوگرافی مختصر محترمه آمنه صفی افضلی وزير مشاور در امور جوانان

 

محترمه آمنه صفی افضلی فرزند امان الله افضلی و خانم شهید صفی الله افضلی در سال 1336 هـ ش در ولایت هرات متولد گردیده و دارای درجه لسانس در رشته ساینس از دانشگاه کابل میباشند. موصوفه منحیث استاد در فاکولته ساینس پوهنتون کابل، کمشنر کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رئیس کانون فرهنگی جامی ایفای وظیفه نموده اند.

 

سوانح مختصر محمد حنیف اتمر وزیر احیا و انکشاف دهات

محمد حنیف اتمر فرزند محمد آصف اتمر در سال 1347 در ولایت لغمان متولد شده و تحصیلات خود را در رشته مطالعات انکشاف دهات به درجه معادل لیسانس از کالج سیلیوک انگلستان در سال 1377 و ماستری خود را ازدانشگاه یارک انگلستان در رشته روابط بین المللی، اداره و انکشاف بعد از جنگ و دیپلوم خود را در تکنالوژی معلومات و کمپیوتر را از دانشگاه یارک انگلستان بدست آورده است.  وی در دوران ببرک کارمل مدير عمومی تحقيق رياست تحقيق خاد ( دستگاه پوليس مخفی ) رژيم بود ه  است .ازسال 1371 تا 1373 به حیث مشاور در طرح و اجرای برنامه های بشری و بازسازی با موسسات خیریه افغانی در پاکستان و افغانستان از 1373 الی 79 13به حیث مدیر عمومی برنامه های کمیته ناروی برای افغانستان و از 1379 الی جوزا 181 13به حیث معاون دایرکتر عمومی کمیته نجات بین المللی برای افغانستتان خدمت نموده است. در سرطان 1381 به حیث وزیراحیا و انکشاف دهات دولت انتقالی اسلامی افغانستان تعین گردید، موصف به لسان های دری، پشتو، انگلیسی و اردو تسلط دارد. آثاریکه از محترم اتمر بدست نشر رسیده است : 1. کتاب تحت عنوان انکشاف نهاد های غیر حکومتی در جهان رو به انکشاف به زبان انگلیسی در انگلستان چاپ گردیده. 2. کتاب تحت عنوان از سخنپردازی به واقعیت: نقش کمک های بشری در روند صلح در افغانستان به زبان انگلیسی در انگلستان چاپ گردیده است. 3. کتاب تحت عنوان کمک بشری، جنگ و صلح در افغانستان: چه درسی را باید آموخت؟ به زبان انگلیسی در انگلستان به چاپ رسیده است. 4. کتاب تحت عنوان سیاست و کمک های بشری در افغانستان و عواقب آن برای مردم افغانستان به زبان انگلیسی در انگلستان به چاب رسیده است. 5. کتاب تحت عنوان افغانستان یا یک جنگ یتیم به زبان انگلیسی. 6. ده ها مقاله تحلیلی و رساله های دیگر روی موضوعات کمک های بشری و انکشافی، احیای مجدد افغانستان تحریر نموده که در اروپا و امریکا به چاپ رسیده اند.

آریایی