زندگی

تصويرى از نظارت امريكا در افغانستان

نيويارك تايمز، ۱۱ جولاى ۲۰۰۴
نوشته ديويد روهد
ترجمه: وليد تميم

ژورناليستان او را بنام جك بياد دارند، يك فرد غير عادى، دايماً مسلح، و بطور خطرناك ناملايم و ميان سال، جك افسر سابق نيروى خاص امريكا بود كه در خزان سال ۲۰۰۱ در افغانستان ظاهر گرديد.

او دايماً توسط عساكر مسلح افغاني احاطه و محافظت ميگرديد. شايعاتى شنيده ميشد كه جك به سى آى اى كار ميكند، زيرا جك سريعاً صاحب امتيازات و برجستگى هايى گرديده بود. دو سال بعد وى مصاحبه هايى را با آژانس هاى خبرى معتبر امريكايى مانند فاكس (Fox News) و سى بى اس نيوز (CBS) داشت و در نوشتن كتابى بنام (The Hunt For Bin Laden) يا در جستجوى بن لادن كمك زياد نمود و ادعا كرد كه در افغانستان ارتباطات القاعده را با كشور عراق كشف كرده است.

در اين هفته، جك، اين جنايتكار كه اسم واقعى اش جانتن كنت ايديما ميباشد در كابل بجرم داشتن زندان هاى شخصى همراه با دو تبع امريكايى ديگر توقيف گرديد. كه ادعا ميشود در كمپاين جنگ ضد تروريزم از اين زندان خصوصى استفاده ميكرد.

مقامات دولتى افغان و امريكايى گفتند كه ايديما (جك) ۴۸ ساله و دو امريكايى ديگر خود را افراد رسمى دولتى معرفى كرده و بطور غير قانونى بيشتر از ۸ افغان بيگناه را در توقيف گاه شخصى خود براى ۱۰ روز و بيشتر از آن زندانى ساخته اند.

يك ديپلومات امريكايى روز يك شنبه گفت كه كمپاين آقاى جك، ظاهراً كوششى بود، براى بدست آوردن شهرت و وادار ساختن سازمان امريكا براى جدى پنداشتن اعمال و پلان وى. حكومت امريكا علايق وى را با خود رد مىكند و ميگويد: "كه شايد اگر جك كارى خارق العاده ميكرد، حكومت امريكا توجه به او ميتوانست داشته باشد" (ممكن بود، چون آقاى جك دستاورد خاصى به حكومت امريكا نداشت بناءً به آن رسوايى كسانيده شد - مترجم)

در يك مقاله كه در باره اعمال باند جك بنام عيسويان مسلمان شده كلاه سبز (Renegade Green Berets) كه توسط ايمل به آژانس هاى خبرى ارسال گرديده، آمده است: "كه گروه مخفى" Renegade Green Berets (رنيگيت ريئن برئتس) تصميم دارد يكى از بزرگترين طرح هاى تروريستى را در كابل خنثى كند و اين كار را بدون حمايت امريكا و كمك مالى دولتى خواهد كرد. " نويسنده اين خبر شخصى بود كه خود را محمد هاشمى معرفى نموده بود. ولى خبرنگاران و

ژورناليستان محلى شخصى را به آن نام در ميان ژورناليستان نمىشناسند و از آدرس ايميل وى هرگز جواب ديگرى بدست نيامده است.

در يك مطلب نه چندان قوى آمده است، كوماندو هاى اسبق كه از سستى حكومت امريكا نااميد شده اند، خود را لقب Task Force Saber (تسك فورس سابر) را داده و از آمدن شان به افغانستان تاحال ۱۳ تروريست مظنون را توقيف كرده اند. سه ماه قبل از گرفتارى جك در مقاله اى كه معلوم ميشود توسط يك فرد امريكايى نوشته شده باشد، مشخصات گرفتارى ها و زندانى كردن هاى غيرمجاز جك آمده است و در آن مقاله در مورد كار هاى وى تملق زياد صورت گرفته است.

در مقاله آمده است كه باند يا گروه Renegade Green Berets با موتر هاى سرف، لباس محلى، موهاى دراز و ريش، دستمال هاى مخصوص (شالك)، عمليات خود را بطور مرموز، عيناً مانند جنگ هاى سال ۲۰۰۱ الى ۲۰۰۲ بدون هيچ نوع قاعده، بدون پلان قبلى و بدون اشتباه اجرا ميكنند. مقاله ميگويد كه تغيير موقعيت اين گروپ، خانه ومركز آنها در هر چند روز بر حسب ميل ميباشد.

مقامات دولتى افغان و امريكايى هنوز هم تحقيق مينمايند تا بدانند چند تن از افغانها را جك تا حال در جريان اين جنون زندانى كرده، از كدام زمان اين پروسه دوام داشته ويا اينكه آيا به كسى آسيب رسانيده يانه؟ رجال غربى ميگويند در زندان خصوصى جك لباس هاى خون آلود يافت شده و بعد از كشف زندان به تعداد ۵ نفر از زندانيان افغان كه توسط افراد جك دستگير شده بودند، رها گرديده اند.

پرده هاى سياه هنوز هم بالاى كلكين هاى اتاق هاى عقبى كه در آن افغانهاى بيگناه را زندانى كرده بودند، آويزان است. نشانه هاى آويزان كردن زندانيان از پا نيز ديده ميشود. همچنان در آشپزخانه و تشناب، زندانيان را روى چوكى ها مى بستند. مقامات افغانى گفتند: در يكى از اتاقهاى اين زندان خصوصى كه حيثيت دفتر را دارد دو ساعت ديوارى موجود بود كه يكى وقت كابل و ديگرش وقت قلعه برگ (مركز نظامى كه نيروهاى خاص امريكايى در آن مستقر اند) را نشان ميداد. اين مركز در شمال ايالت كرولينا موقعيت دارد. بالاى ديوار يك توته ورق نصب و در عنوان آن نوشته بود "ماموريت هاييكه تكميل شوند" و لست يك تعداد وظايف در آن ديده ميشد كه در شماره دوم اين لست نوشته بود "كرزى" و وظيفه شماره چهارم "گرفتن لباس هاى شسته شده" يكى از زندانيان، محمد حنيف ميخانيك ۱۹ ساله بود كه در يك مصاحبه خود گفت: در سه روز اول زندانى شدنش نه به او غذا داده شد و نه آب و از ضعف بيهوش بود. وى ميگويد كه در ۱۰ روز اسارتش دستهايش بسته و رويش با خريطه پوشانيده بود. محمد حنيف ميگويد و قتيكه زندانيان ميخواستند نماز بخوانند، يكى از اسير كنندگان امريكايى در جواب تقاضا گفت: شما تروريست هستيد. چرا شما نماز ميخوانيد و براى چى نماز ميخوانيد؟"

مقامات دولت افغانستان ميگويند كه همه زندانيانى كه توسط جك زندانى شده بودند بىگناه بودند.

آقاى ايديما (جك) در نيويارك بزرگ شده، در سال ۱۹۷۵ در اردوى امريكا شامل شد، و بطور فعال براى سه سال در اردوى امريكا فعاليت كرده و بعداً بحيث نيروى خاص احتياط واحد نيويارك كار ميكرده است.

در دسامبر سال ۲۰۰۰، نام جك در يك مقاله نيويارك تايمز نمايان شدكه در مورد امكان پذيرى توليد مثل يا آبستن غير جنسى حيوانات اهلى بود.

در سال ۱۹۹۴ يك هيئت منصفه فدرال فيات ايول نيويارك، جك را بجرم تقلب و سؤاستفاده از وسايل ارتباطى بين ايالتى مجرم شناخت و نظر به شواهد محكمه، تقلب او با ساختن راپورهاى مالى جعلى كمپنى را تاسيس نمود كه ادعا ميشود تقريباً بقيمت ۲۷۰۰۰۰ دالر در آمد تجارتى داشته است. همچنين جك از آن جعلكارى براى معاملات تجارتى و فروش اموال نظامى استفاده ميكرد كه بدين جرم براى ۴ سال زندانى شد.

هنگامى كه از آقاى جلالى پرسيده شد، چطور ايديما (جك) در افغانستان فعاليت ميكرد ولى از مقامات دولتى كسى بر كار او آگاه نبود؟ آقاى جلالى در جواب گفت: بعد از افشاگرى و رسوايى هاى زندان ابوغريب، اينكار آقاى جك شك و ترديد بيشترى را در اذهان مردم افغانستان در مقابل امريكايى ها ايجاد ميكند. وى گفت: كسانى هستند كه در جستجوى بهانه هايى هستند، همه امريكايى ها را ملامت كنند. وى افزود "جك زندان شخصى ساخته بود".

روزگاران

برگشت

زندگی