زندگی 

اردوگاه های مخفی CIA

بخش اول از مجلهء هفتگی  شپیگل

 آیا حکو.مت امریکا اجازه میدهد تا از مضنونین به ترور در اردوگاه های اروپای شرقی استنطاق صورت پذیرد؟

  

اندرس فوگ راسموس نخست وزیر دنمارک خود را بهترین دوست امریکا در اروپای شرقی میشمارد. زمانیکه حکومت امریکا علیه صدام حسین آمادگی جنگی میگرفت وی خلاف عنعنه در کنار رییس جمهور بوش قرار گرفت.

اما اکنون همه چیز عوض شده است . حکومت کوپنهاگن دوستان امریکایی خود را متهم می سازد، که از سال 2001 تا به حال 12 باربه حریم فضایی آن کشور داخل شده است . که آخرین باردر10 اکتوبر 2005  بود که یک هوا پیمای ویژه CIA از نوع Gulfstream5 با نمرهء ثبت شده Nr-379P از حریم فضایی آنکشور گذشت.

مسیر پرواز مذکور از  پایگاه نظامی کیفلاویک امریکا در آیسلند به سوی بوداپست پایتخت هنگری بود. تصور میشود که در داخل هوا پیما مضنونین متهم به ترور بوده باشند . همین هوا پیمای جت درماه مارچ سال جاری 23 ساعت را در کوپنهاگن توقف کرده بود .

وزیر خارجهء دنمارک، پرستیگ مولر، به مقامات امریکایی گفته است که: ماآرزو نداریم حریم فضایی دنمارک برای اهدافی که در مغایرت با کنوانسیون های بین المللی باشند، مورد سوء استفاده قرار گیرد.

چنین یک لحن تند با اساس اطلاعاتی بیان گردید مبنی بر اینکه امریکایی ها تروریستهای احتمالی و حامیان القاعده را نه تنها به مصر ویا اردن انتقال میدهند ، بلکه در بازداشتگاه هایی در اروپای شرقی ویا پایگاه های نظامی شان نگهداری می نمایند.

به اساس تحقیقات واشنگتن پست ( Washington Post) و سازمان دیده بانان حقوق بشر

    (Human RightsWatch)  ، سی . آی . ای  CIA  در آنجا حد اقل به شکل موقتی ، خطا کاران را می آورند، تا به کمک تکنیک بهتر استنطاق یعنی شکنجه از آنها معلومات بدست آورند؛ زیرا شکنجه در امریکا به اساس قوانین حاکم ممنوع می باشد.

واشنگتن پست از دادن اطلاعات مفصل به دلیل منافع ملی خود داری کرده است. به اساس منابع دنمارکی، رییس عملیاتی القاعده ، ابو زبیده و رمزی بن الجیب یکی از سازماندهنده گان حمله به نیویارک رادر اروپای شرقی نگهداری می نمایند.

درین گستره دیده بانان حقوق بشر، هم اظهارات زندانیان اسبق و همچنان کارمندان مختلف حکومت در اروپا وهم  150پرواز 33 هواپیما را که همیشه باید، بنابر سفارش استخبارات مخفی مورد استفاده قرار گرفته باشند، بررسی نموده اند . وهمزمان  وتکرارأ،  نقاطی در اروپای شرقی توجه آنها را به خود جلب نموده است ـ طور مثال در جنوری 2004  فرودگاه سکوپی در مقدونیه ویا تیموشوارا  و بخارست در رومانیا . یک سال قبل ازین  پراگ وهمچنان فرودگاه کوچک ولی متروک شیمانی (Szymany ( در شمال پولند به حیث اهداف مورد استفاده قرار می گرفتند.

ماه قبل  استخبارات مخفی میخواست یک تعداد افراد را از اردوگاه گوانتانامو برای پناهندگی مصوون به چک بفرستد، اما پراگ پذیرش آنها را رد نمود.

همچنان ثابت شده است که CIA در اخیر 2003 یک آلمانی مسلمان به نام خالد المصری را به مقدونیه ربود. مصری که قربانی یک اشتباه شده بود ، نخست 23 روزدر سکورپی مورد باز جویی قرار گرفت وبعد توسط بویینگ 737 مربوط به CIA به افغانستان انتقال داده شد.

حکومت امریکا یک اردوگاه مشابه به گوانتانامو ، در نزدیکی سکورپی در مرکز مقدونیه در اختیار دارد: کمپ بوند ستل (Bondsteel) در 30 کیلومتری شرق پرشتینا موقعیت دارد. در آنجا یک فرودگاه ویک زندان موجود است که اعضای UCK یا اردوی آزادیبخش کوزوا زندانی اند ـ در یک فرورفتگی یا جدا افتادگی  در مکان آزاد از قانون.

از فرودگاه نظامی رومانیایی میهائیل کوگالنیسینو   در دریای سیاه به شدت پاسداری می شود. فروگاه یادشده  از سال 2003 بدینسو از جانب امریکایی هابه حیث پایگاه هوایی برای عملیات عراق مورد  بهره برداری قرار میگیرد. حکومات دوکشور  معاهده یی را آماده ساخته اند، که مطابق آن، بهره برداری واشنگتن را از پایگاه هوایی یادشده تضمین می نماید. به قول دیدبانان حقوق بشر، دونالد رامسفلد وزیر دفاع امریکا، در اکتبر سال 2004 از پایگاه دیدن به عمل آورد.

از ماه ها بدینسو، آوازه های در رومانیا در حرکت است که تروریستان را به پایگاه سیاه ـ مراد دریای سیاه شاید باشد.م.ـ انتقال می دهند.

از اینگونه پیشآمد ها، چنین به نظر میرسد که بعضی حکومت ها ناراضی اند. یکی از مامورین عالیرتبهء آلمانی می گوید:حالا اتحادیهء اروپا به حرکت آمده است. اگر ادعا ها درست باشند، ضرورت به شفاف سازی دارد.

منابع اطلاعاتی دستگاه های مخفی تصدیق میکنند که زندانهای مخفی یا محلاتی ازیندست موجود اند. اما در مورد حالات و امکان نفوذ در آن سکوت اختیار کرده اند.

 برگرفته از شماره 45/ 2005 مجله هفتگی شپیگل

برگرداننده ـ زال