زندگی

ا لمپيک در وحشت
سمبل صلح جهانى در پایگاهی نظامی آتن

 

عفو بين الملل با ارسال بيانيه اى رسمى به دولت يونان، از اين که تحت لواى تدابير امنيتى براى بازيهاى المپيک، حقوق بشر در اين کشور زير پاگذاشته شده و تبعيض نژادى و قومى به خصوص نسبت به مسلمانان، مهاجران، پناهجويان و گروههاى معارض سوسياليست اعمال شود، ابراز نگرانى کرد

۱۰۸ سال پيش زمانى که بارون "پىير دو کوبرتن" بازيهاى المپيک نوين را با هدف گسترش صلح و دوستى در جهان در بحبوحه جنگ سرد ميان دول اروپايى و با شعار، المپيک، آئين همت، جوانمردى و گذشت راه اندازى کرد، بسيار اميدوار بود که المپيک در آينده از يک گردهمايى صرفا ورزشى به نمادى از صلح جهانى تبديل شود.
مردم خسته از جنگ و کشتار و علاقمند به زندگى درصلح و ثبات و دوستى آن روزگار، اين حرکت را با آغوش باز پذيرفته و نهال اميدوارى نسبت به رهايى از جنگ و کشتار در جهان را در دلهايشان بارور ساختند.
اما به رغم اين اميدوارى، "کوبرتن" و مردم خسته از جنگ، اين بازيها درطول بيش از يکصد سال گذشته نتوانست نقش خود را در گسترش صلح و دوستى در جهان به نحو احسن انجام دهد و همواره به دليل اختلاط با مسايل سياسى، زير فشار سنگين سياستمداران قرار گرفت و متاثر از تصميم هاى آنان شد.
اين تاثير گذارى سياست و سياستمداران بر اين بازيها باعث شد تا برغم آنکه بازيهاى المپيک با هدف غيرسياسى راه اندازى شد، اما همواره نگاه به المپيک، نگاهى برگرفته ازسياست باشد و شايد ناشى ازاين نگاه بود که موضوع غيرسياسى و ورزشى بودن المپيک توسط خيلى ها مورد قبول واقع نشد و اين نماد صلح زمانى که بهانه اى براى توقف جنگ ها قلمداد شد، نتوانست تاثيرگذارى لازم را داشته باشد.
ناتوانى گردانندگان در دور کردن اين بازيها از اختلاط با سياست و سياسى کارى موجب شد تا حس غيرسياسى بودن اين بازيها در بين ملت ها نيز قوت نگيرد. از سوى ديگر تحرکات و برنامه هاى برخى کشورهاى استعمارى و قدرتمند در ساير کشورها باعث شد تا ملت ها نسبت به اهداف برگزارکنندگان اين بازيها، نگاهى سوء استفاده گرايانه در جهت سرپوش گذاشتن بر اعمال و اقدامات شان داشته باشند.
وقتى اين شک و ترديد ها بيشتر شد و برگزارکنندگان نتوانستند به رغم ميل باطنى، دولت ها را موظف و مکلف به توجه به روح المپيک و آيين بزرگ المپيزم به دور از مسايل سياسى بکنند، حوادثى مثل بازيهاى المپيک مونيخ و آتلانتا رخ داد.
وقوع اين اتفاقات و بى اطمينانى نسبت به اينکه آيا روح المپيک توانسته در بين ملت ها مورد پذيرش واقع شود يا نه، موجب شد که برگزارکنندگان به فکر ايجاد امنيت در اين بازيها و صرف بودجه هايى براى برقرارى امنيت در آن بيفتند.
اما روند توجه به امنيت در برگزارى بازيهاى المپيک از دو دوره قبل، نسبت به دوره هاى قبل به يک مساله مهم تبديل شده و کشورهاى ميزبان سرمايه گذارى هاى بسيار زيادى براى برقرارى امنيت دران انجام مىدهند که اين موضوع با روح المپيک و روح اين بازيها تطابق ندارد.
اين وضعيت در المپيک آتن به دليل اتفاقاتى که در ۱۱ سپتامبر در امريکا و انفجارهايى که در اروپا رخ داد و يا درگيريها در آسيا، شديدتر شده و شايد بتوان گفت که اوج اين وضعيت امنيتى، در جريان بازيهاى المپيک ۲۰۰۴ آتن مشاهده خواهد شد.
نگاهى به برنامه امنيتى که در جريان بازيهاى المپيک توسط دولت هاى شرکت کننده و دولت يونان به مورد اجرا گذاشته خواهد شد، نشان مىدهد که ديگر نمىتوان المپيک را با اهداف و شعارهايى که پايه گذار آن بنيان نهاد تعريف کرد. امروز آتن در آستانه اين بازيها تبديل به پایگاهی نظامى بزرگى شده است که در داخل اين دژ نظامى در روزهاى آينده تعدادى ورزشکار به رقابت خواهند پرداخت.
شدت برخى از اين اقدامات توسط نيروهاى نظامى و امنيتى درجريان بازيهاى المپيک آتن به حدى است که انتقادات برخى از نهادها و سازمانهاى مدافع حقوق بشر و عفو عمومى را نيز برانگيخته و آنها نسبت به تضييع حقوق اوليه انسانى در طول اين بازيها اعتراضاتى را ابراز داشته اند.
در ذيل نگاهى داريم به برخى ازاين اقدامات و بازتاب هاى آن، آيا اهداف برگزارکنندگان اين بازيها اين بود؟

** يونان با استفاده از ۷۰ هزار نيروى امنيتى براى حفظ امنيت بازيهاى المپيک، رکورد هزينه هاى حفاظتى بازيهاى المپيک را شکست.
** اسکاتلنديارد در نظر دارد افسران پليس مسلح را همراه ورزشکاران به آتن بفرستد تا امنيت ورزشکاران انگليسى را تضمين کنند.
** تحليلگران مسايل امنيتى مدتى است هشدار داده اند بازيهاى المپيک امسال در آتن از اصلىترين اهداف تروريستى براى القاعده خواهد بود.
** آتن از ناتو خواست از هواپيماهاى جاسوسى "آواکس" و تمام تجهيزات پيشرفته خود براى تامين امنيت هوايى يونان استفاده کند. همچنين از ناتو خواسته شد بالگردهاى پى -۳، موشکهاى دقيق هدف ياب زمينى و هوايى و همچنين يگانهاى ضربتى خود را براى تامين امنيت بنادر يونان بکار گيرد.
** دولت يونان از ناتو خواست ناو هواپيمابر مجهز به موشکهاى "تام هاوک"، تجهيزات شنود و کماندوهاى واکنش سريع را نزديک اين کشور مستقر کند.
** دولت يونان براى تامين امنيت بازيهاى المپيک، ۱۴۰۰ دوربين در ورزشگاه ها تعبيه خواهد کرد.
عفوبين الملل ازدولت يونان مىپرسد: تصاويرى که دوربينها ازهمه افراد حاضر دربازيها مىگيرند بعد از پايان بازيها براى چه کار بکار گرفته خواهد شد؟
** در طول بازيهاى المپيک، پرواز بر فراز ورزشگاه ها ممنوع خواهد بود و احتمالا گشت هاى هليکوپتر و هواپيماى آواکس بر فراز اين ورزشگاهها و مناطق ديگر برقرار خواهد بود.
** يونان براى تامين امنيت بازىهاى المپيک، يک ميليارد يورو هزينه مىکند که ۱۲ برابر هزينه امنيتى بازيهاى ۱۹۹۶ اتلانتا و ۵ / ۳ برابرهزينه هاىاين بازىهاى در المپيک ۲۰۰۰ سيدنى است .
** ۷ هزار نيروى امنيتى، شمار پرسنل رسمى بازيهاست و مشمول تعداد نيروهاى داوطلب نمىشود.
** "مارک اسپيتز" قهرمان سابق شنا بازيهاى المپيک ازآمريکا، پيش بينى مىکند که بطور حتم خطر امنيتى جان ورزشکاران آمريکايى را در بازىهاى المپيک آتن تهديد خواهد کرد و به دولت اين کشور توصيه کرد که مانع از سفر ورزشکاران اين کشور به بازىها شود.
** وزيرامورخارجه استراليا اعلام کرد که دولت اين کشور که محافظان پليس شخصى همراه ورزشکارانش به بازيهاى المپيک آتن اعزام مىکند، در نظر دارد برتعداد نيروهاى پليس امنيتى خود در اين بازىها بيفزايد.
** "سره نا ويليامز" تنيس باز زن برجسته و "مارک اسپيتز" شناگر سابق و برنده هفت مدال طلاى المپيک ۱۹۷۲، خطر جانى ورزشکاران آمريکائى را در آتن بسيار جدى قلمداد کرده و از دولت خواسته اند مانع سفر ورزشکاران به اين بازيها شود.
** وزيرجوانان و ورزش فرانسه مىگويد که فرانسه مستقل از برنامه ريزى صورت گرفته توسط مسوولان برگزارى بازيها، اقدامات حفاظتى خاصى براى ورزشکاران فرانسوى در بازيهاى المپيک درنظر بگيرد.
** ورزشکاران کشورهاى آمريکا، انگليس و استراليا در بازيهاى المپيک آتن در طول ۲۴ ساعت شبانه روز، هم در داخل دهکده و ورزشگاهها و هم به خصوص در خارج آنها تحت مراقبت دقيق نيروهاى مسلح ارتش يونان قرار خواهند داشت.
** فرمانده عالى نيروهاى ناتو در اروپا گفته که اين سازمان نظامى همه امکانات زيربنايى امنيتى را براى المپيک ۲۰۰۴ آتن در اختيار يونان قرار مىدهد.
** دولت يونان براى جلوگيرى از احتمال بروز هرگونه وقايع ناخواسته و برقرارى نظم بيشتر در زمان برگزارى بازىهاى المپيک ۲۰۰۴ آتن، شهروندان خارجى متخلف را در اين کشور بازداشت مىکند.
** "دورابکويانى" شهردار آتن گفت: ۷۰۰ هزار نيروى امنيتى به صورت شبانه روز امنيت بازيهاى المپيک ۲۰۰۴ آتن را به عهده دارند.
** نماينده سازمان عفو بين الملل در يونان گفت: بازيهاى المپيک آتن با اعمال نظر مستقيم کشورهاى غربى و اصحاب رسانه ها برگزارمىشود و دولت يونان با تدابي رافراط گونه اى که براى امنيت درنظر گرفته، حقوق بشر را زيرپا مىگذارد. وى اظهار داشت: دولت يونان با افراط در اهميت دادن به مسائل امنيتى، شکلى کاملا" نظامى به بازىها داده است.
** سازمانهاى امنيتى استراليا، فرانسه، آلمان، انگليس، آمريکا، اسپانيا و اسرائيل ماموران يونانى را براى برقرارى امنيت بازيهاى المپيک آموزش مىدهند.
** آمريکا براى ارايه کمکهاى بيشتر امنيتى به برگزارى بازىهاى المپيک ۲۰۰۴، سه ناو نظامى فوق پيشرفته شناسائى (مجهز به سيستمهاى ردياب) تحويل پليس بندرى يونان داد.
** سازمان عفو بين الملل نسبت به شدت عمل افراط گونه دولت يونان در برنامه امنيتى بازيهاى المپيک آتن انتقاد و ابراز نگرانى کرد که دولت با افراط در اين زمينه، حقوق بشر را زيرپا گذاشته و حقوق حقه گروههاى مختلف به خصوص مسلمانان، مهاجران و پناهندگان را پايمال کند.
** عفو بين الملل با ارسال بيانيه اى رسمى به دولت يونان، از اين که تحت لواى تدابير امنيتى براى بازيهاى المپيک، حقوق بشر در اين کشور زير پاگذاشته شده و تبعيض نژادى و قومى به خصوص نسبت به مسلمانان، مهاجران، پناهجويان و گروههاى معارض سوسياليست اعمال شود، ابراز نگرانى کرد.
با توجه به موارد بالا که تنها بخش علنى تدابير امنيتى در طول بازيهاى المپيک آتن خواهد بود، آيا مىتوان گفت که اهداف برگزارکنندگان المپيک که همانا گسترش روح المپيک در جهان بود، برآورده شده است؟
بازيهاى المپيک که قرار بود نماد دوستى و صلح در جهان باشد،در پادگان!! نظامى و در زير سايه تفنگ ها و هواپيماهاى نظامى و جاسوسى برگزار مىشود با مبلغ يک ميليارد يورويى که صرف امنيت اين بازيها مىشود، مىشد جهانى عارى از گرسنگى ساخت و براى ميليون ها نفر در سراسر جهان که آرزوى خوردن يک وعده غذا و يا پوشيدن يک کفش ورزش را دارند، غذا و لباس تهيه کرد.
شايد روح سرگردان افلاطون ،ارسطو، سقراط و بقراط حکيم در سرزمين اساطيرى از اين نماد صلح جهانى و هزينه هاى وحشتناکى که صورت مىگيرد، سرگيجه گرفته و در جريان اين بازيها به عنوان عامل تروريستى دستگير و در زندانهاى ابوغريب و يا گوانتانامو به زنجير کشيده شده و پست ترين رفتارهاى بشرى با آنها صورت گيرد.

 


برگشت

 

زندگی