زندگی

موسیقی و آواز خوانی    دی وی دی  اول DVD 1     توسط   سمیع رفیع

جو سیمت نیست خاموش کن که صوتت بی اثر گردد .. نواهای عجایب از رهء سیم است قانون را  .. (بیدل)

 

 

موسيقى علم است و نياز به معلم دارد. بدون رهنمايى معلم، آموختن علم موسيقى ناممكن است. هرگاه فرد بالاى خود فشار فزيكى بياورد، نه تنها اينكه در كارش موفق نمى شود، بلكه اين فشار بالاى اعضاى وجود او تاثير منفى نموده باعث تكاليف قلبى، فشارخون، گلودردى، خراب شدن ستون فقرات وحنجره  ميگردد. اگر ميخواهيد موسيقى و آوازخوانى را بشكل درست وعلمى چه در عمل وتيورى بياموزيد از DVD ایكه درين مورد تهيه شده استفاده كنيد. اين DVD ، نه تنها براى نوآموزان بلكه براى همه كسانيكه درين علم و هنر پا فراتر گذاشته اند، معلم خوب خواهد بود. در این دی وی دی، موسيقى و آموختن آوازخوانى با تمرينات لازم تهيه شده که رهروان این راه را بزودترين فرصت به هدف میرساند.

 

 

 

 

محتویات :

ـ چند نوع سُر وجود دارد؟ معرفی سُرها

ـ آموختن آلاپ در راگ ایمن

ـ تمرین، ریاضت و رشد آواز در چوکات سُر توسط النکار در راگ ایمن

ـ تال و لی چیست؟ تشریح مختصر در مورد تبله

ـ سرگم در راگ ایمن با تال و لی  ( سُور مالیکه) در تال ( تینتال)

ـ آموختن خیال در راگ ایمن با تال و لی

ـ آموختن آلاپ در راگ بهیرو

ـ آموختن سُور مالیکه در راگ بهیرو برای شناخت راگ بهیرو

ـ آموختن خیال با تال و لی در راگ بهیرو

برای بدست آوردن این دی وی دی، به ایمل samerafi@web.de  و یا تیلفون  0049202453584 تماس بگیرید.

 

 

Music is a discipline and, like every other discipline, it needs to be

properly studied and instructed.

Without proper training, when one attempts to engage in music-to sing or to

play some musical instrument,

not only they would not succeed, but also they might cause themselves alot

of physical damages in the process.

Such physical damages would involve their heart, blood pressure, throat,

backbone,larynx etc.

If you want to professionally learn singing and music both in practice and

theory, an easy-to-follow DVD is now available to you.

This DVD is an effective instructor and is designed for both amateurs and

existing singers who want to master music systematically.

This DVD contains music,lessons on singing and exercises that would take the

interested viewers and practioners to their ultimate music goal.

 

DVD Contents:

 

1- Types of Sur: An introduction to Surs.

2- Practice and growth of voice within the framework of Sur through Alankaar

in the Aiman raga.

3- Learning Alaaps in the Aiman raga.

4- Learning Khayaal in the Aiman raga with Taal and Lai.

5- What are Taal and Lai? A Brief explanation concering Tabla.

6- Sargam in the Aiman raga with Taal and Lai. Teentaal.

7- Learning Alaaps in the Bhairav raga.

8- Learning Suvar Malikya in the Bhairav raga for understanding Bhairav raga

9- Learning Khayaal with Taal and Lai in the Bhairav raga.

 

For more information on how to get this DVD and its contents reach us on the

following number: 0049202453584 emil us at: samerafi@web.de

 

Wishing your success in the world of music!