هموطن گرامی! بمنظور قضاوت در مورد هفتم و هشتم ثور  لازم است  بحکم وجدان و دور از تعصب, به اسناد و مدارک  معتبر تاریخی مراجعه کرد، آنگاه میتوان به داوری نشست و منصفانه قضاوت  کرد.
 

اين ويديو 15 ميگابايت است و در حدود 2 تا 7 دقيقه را در بر ميگيرد تا در صفحه ظاهر شود. اميدواريم تا صبر داشته باشيد