زندگی

اميدهايی برای ساخت داروی ضد بارداری جديد

محققان قصد دارند؛ دارويی را بسازند که در آينده جايگزين قرص‌‏های ضد بارداری می‌‏شود.


 محققان دانشگاه کمبريج، در حال کار کردن بر روی دارويی برای ضد بارداری هستند که اثرات جانبی آن بسيار کمتر از اثرات جانبی قرص‌‏های ضد بارداری کنونی است.
اين محققان در تحقيقات خود مولکولی به نام STAT ۳ را شناسايی کردند که وظيفه‌‏اش کمک کردن به کاشته شدن تخم در رحم است.
به گفته آنها دارويی که بتواند فعاليت STAT ۳ را متوقف کند، می‌‏تواند به عنوان داروی جايگزين برای قرص‌‏های ضد بارداری استفاده می‌‏شود.
جزييات اين تحقيق در مقالات آکادمی ملی علوم انگلستان به چاپ رسيده است.
اين تيم تحقيقاتی دريافتند STAT ۳ سيگنال‌‏هايی را به سمت ديواره رحم می‌‏فرستد. سپس سلول‌‏های ديواره رحم با دريافت اين سيگنال‌‏ها به تخم اجازه می‌‏دهند که به ديواره رحم بچسبد.
در نتيجه اگر اين سيگنال‌‏ها دريافت نشود، تخم به ديواره رحم نمی‌‏چسبد و حاملگی صورت نمی‌‏گيرد.
شرکت‌‏های داروسازی اکنون مدتی است که بر روی چگونگی متوقف کردن فعاليت STAT ۳ کار می‌‏کنند, زيرا اين مولکول در توليد تومور و ديابت هم نقش دارد.
قرص‌‏های ضد بارداری کنونی باعث ايجاد اختلال در عملکرد هورمون‌‏ها و افزايش خطر بروز لخته‌‏های خونی می‌‏شود و همين عوامل باعث شده بسياری نتوانند از آنها استفاده کنند.