زندگی

گام نهايی 'وويجر يک' برای ورود به اعماق فضا

کاوشگر فضايی 'وويجر 1' به کرانه منظومه شمسی نزديک و نزديکتر می شود.

اين فضاپيما که در سال 1977 پرتاب شد اکنون تقريبا 14 ميليارد کيلومتر از خورشيد فاصله دارد و در آستانه ورود به اعماق فضاست. فاصله زمين از خورشيد تقريبا 150 ميليون کيلومتر است.

دانشمندان آژانس فضايی آمريکا، ناسا، روز سه شنبه در کنفرانسی در نيواورليانز گفتند که وويجر اکنون در حال حرکت در بخشی از منظومه شمسی به نام "هليوشيت" است.

اين پهنه کرانه ای متلاطم و وسيع است که نفوذ خورشيد در آن پايان می يابد و ذرات پرتاب شده از سطح خورشيد در آنجا خرد شده و به گازی رقيق که در فضای ميان ستارگان شناور است بدل می شود.

هرچند دانشمندان نسبت به زمان دقيق آن مطمئن نيستند اما می گويند اين کاوشگر "به زودی" منظومه شمسی را پشت سر گذاشته و وارد اعماق فضا می شود.

دکتر ادوارد استون، از دانشمندان پروژه وويجر در موسسه تکنولوژی کاليفرنيا در پاسادينا گفت: "وويجر 1 وارد آخرين مرحله از تاخت و تاز خود به سوی مرز فضای ميان-ستاره ای (interstellar space) شده است."

دانشمندان نوامبر گذشته درباره رسيدن يا نرسيدن وويجر به ناحيه موسوم به "شوک پايانی" (termination shock) دچار اختلاف نظر شده بودند.

سرعت "بادهای" خورشيدی، يعنی ذرات باردار الکتريکی که سطح خورشيد ساطع می شود، در اين ناحيه در اثر فشار ناشی از گاز پراکنده ميان ستارگان کم می شود.

برخی محققان تصور می کردند که اين کاوشگر وارد اين ناحيه شده است اما به عقيده سايرين هنوز به آنجا نرسيده بود.

اکنون در نشست "مجمع مشترک 2005" که توسط انجمن ژئوفيزيک آمريکا سازمان داده می شود، دانشمندان می گويند مطمئن هستند و توافق کرده اند که وويجر از ناحيه شوک پايانی فراتر رفته و به تدريج طعم اعماق فضا را می چشد.

پيش بينی موقعيت ناحيه شوک پايانی آسان نبود، زيرا به گفته محققان، شرايط دقيق حاکم بر فضای ميان ستاره ای مجهول است.

به علاوه، نوسان در سرعت و فشار بادهای خورشيدی باعث می شود ناحيه شوک پايانی منبسط يا منقبض شده و تاب بردارد.

وويجر 1 ابتدا ماموريتی پنج ساله داشت اما با گذشت 28 سال از زمان پرتاب عملکرد خارق العاده آن همچنان ادامه دارد.

اين فضاپيما حامل يک کپسول زمان به شکل يک صفحه طلايی گرامافون، به همراه سوزن پخش و پيام سلام زمينی ها به زبان های مختلف و همچنين نمونه آهنگ هايی از موتزارت گرفته تا آهنگی از بلايند ويلی جانسون است.

همزاد ديگر اين فضاپيما، وويجر 2، چند هفته بعد از وويجر يک پرتاب شد و در مسيری متفاوت در حرکت است و اکنون 4/10 ميليارد کيلومتر از خورشيد فاصله دارد