زندگی

کمپیوتر یا رايانه‌‌هايي كه ذهن شما را مي‌خوانند

 

 

محققان راه جديد اميدواركننده‌يي را براي كنترل  کمپیوتر یا رايانه، به وسيله‌ي فكر كردن، ايجاد كرده‌اند.

محققان راه جديد اميدواركننده‌يي را براي كنترل رايانه، به وسيله‌ي فكر كردن، ايجاد كرده‌اند. دست چپ خود را بلند كنيد. آيا مي‌دانيد كه مغز شما نيم دقيقه پيش از انجام اين حركت، آماده بوده است. حتا باز هم وهم‌ناكتر، پيش از آن كه آگاهانه تصميم بگيريد كه كدام دست خود را حركت دهيد، مغزتان آن موضوع را مي‌داند.

پژوهش‌گران يك موسسه‌ي طراحي و فن‌آوري نرم‌افزار در برلين(FIRST)، به همراه عصب شناسان كلينيك دانشگاه بنجامين فرانكلين، بر روي پديده‌ي ياد شده مطالعه مي‌كنند.آنان بر اين باورند كه با انجام بررسي‌هاي لازم در اين زمينه، راه جديدي را براي كنترل رايانه به وسيله‌ي فكر، به دست آورند.

در حقيقت داوطلبان شركت(FIRST) درحال حاضر بازي‌هايي مانند تنيس ويديويي و مسابقه‌‌هاي گوناگوني را بدون لمس صفحه كليد و اهرم فرمان(joystick) ، انجام مي‌دهند.

در عوض، آنان به دستگاه نوار مغز متصل بوده و به سادگي با فكر كردن در مورد كاري كه مي‌خواهند انجام شود، قادر خواهند بود اجسام را در اطراف صفحه نمايش رايانه به حركت در آورند. بايد گفته شود كه فعاليت پژوهشگران از دو جنبه، در زمينه‌ي فصل مشترك رايانه- مغز، انقلاب ايجاد كرده است. نخست آن‌كه داوطلبان بيش از استفاده از سيستم، آموزش بسياري نياز ندارند و گفتني آن‌كه كار كردن با بيشتر ميانجي‌هاي رايانه- مغز نيازمند ۲۰۰ ساعت آموزش است. افزون بر آن سطح مشترك، پيش‌رونده نبوده و از راه الكترود، به پوست بدن مي‌چسبد.

اگرچه يك ابزار BCI مفيد، بايد قادر به پي‌بردن به هدف مغز، تنها از خواندن يك موج مغزي باشد، اما براي كاربرد همزمان، ميانگين صدها موج خوانده شده، كاريست غير ممكن. در خواندن يك موج، مشكل اساسي وجود دارد و صداهاي توليد شده توسط مغز و دستگاه نوار مغز كار، خواندن امواج را دشوار مي‌كنند.

هنگامي‌كه ميانگين امواج مغز اندازه‌گيري مي‌شوند، آثار مزاحم صداهاي ديگر خود را نشان نمي‌دهند.

گروه محققان شركت FIRST بررسي‌هاي خود را بر روي تنها يك نشان ادامه داده و به دنبال راهي براي فيلتر كردن آن هستند. آنان بر روي برنامه‌يي كار مي‌كنند كه درست مانند بدن انسان عمل كرده و بسياري از محرك‌ها را بي پاسخ گذاشته و تنها اطلاعاتي را عبور مي‌دهد كه مورد نياز ماست و براي حفظ حيات ما ضروري است. در صورتي كه سيستم يادشده وجود نداشت ما در زير سنگيني بار بيش از حد احساس‌ها غرق شده بوديم.

از آن جايي كه به نظر مي‌رسد آينده‌ي درخشاني در انتظار برنامه‌ي يادشده باشد، پژوهش‌گران بايد پيش از ورود به بازار جهاني، به دنبال راهي براي پشت سر نهادن چندين مشكل اساسي در آن باشند.

به عنوان مثال دستگاه نوار مغز فقط براي موارد پزشكي فروخته مي‌شود و هيچ‌گاه در فروشگاه رايانه، اين وسيله را نديده‌ايم. افزون بر اين، وجود يك فرد متخصص براي نصب الكترودها بر روي بدن الزامي‌ست و زمان تقريبي براي به كار گرفتن ۱۲۸ الكترود بر روي سر، ۴۵ دقيقه خواهد بود و در نهايت بزرگ‌ترين مشكل، ژل مخصوص هدايت كننده است كه به ندرت در دسترس افراد معمولي، قرار مي‌گيرد.

دكتر مولر در اين باره گفته است كه بايد در پي دستگاه نوار مغزي باشيم كه نيازمند به ژل نبوده وبدون آن كار خود را انجام دهد. به عنوان مثال، شما الكترودها را بر روي كلاه خود نصب كنيد.

اما در اين صورت مشكل نرم‌افزاري وجود خواهدداشت. نشان‌هاي (Signals) ضبط شده از مغز سطحي بوده و بدون ژل ولتاژ كمي خواهند داشت. دراين صورت داشتن دستگاه تقويت كننده‌ي صدا، ضروري خواهد بود. گام بعدي در انجام برنامه‌ي بالا، پشت سرنهادن اين مشكل است.

اگر دستگاه نوار مغز ارزان و كارا ساخته شود، كاربرد بسيار خواهد داشت. يكي از كاربردهاي آن براي افراد ناتوان جسمي خواهد بود و در توليد بازي‌ و فيلم، انقلابي به دنبال خواهد داشت. در صنعت خودروسازي نيز، شركت‌ها مي‌توانند خودروهايي توليد كنند كه از فكر راننده براي ترمز كردن و يا گاز دادن استفاده كند. به خصوص در تصادف‌ها كه زمان تعيين كننده‌ي مرگ يا زندگي، تنها و تنها نيم دقيقه است.

رنگين کمان