زندگی

چشم مصنوعی به نابينايان امکان ديدن خواهد داد

دانشمندان آمريکايی يک چشم مصنوعی برای افراد نابينا طراحی کرده اند تا حس بينايی را، هر چند ناقص، به آنها بازگرداند.

اين چشم مصنوعی متشکل از يک تراشه کامپيوتری و يک دوربين ويديويی است. دوربين ويدويی در عينکی که فرد نابينا به چشم می زند تعبيه شده و به تراشه که پشت چشم قرار می گيرد وصل می شود.

تصاويری که دوربين می گيرد به تراشه مخابره می شود و تراشه آنها را به علائمی که مغز قادر به تعبير آنهاست تبديل می کند.

اين وسيله را پروفسور گيسلين داگنلی در دانشگاه جانز هاپکينز در شهر بالتيمور طراحی کرده است.

پروفسور داگنلی جزئيات اختراع خود را روز دوشنبه در کنفرانس موسسه ملی سلطنتی برای نابينايان در لندن فاش ساخت.

وی اميدوار است آزمايش اين وسيله به روی انسان ظرف يک سال آغاز شود.

هرچند کيفيت تصاويری که چشم مصنوعی می آفريد فاصله زيادی با تصاوير چشم واقعی دارد، اما می تواند آنقدر واضح باشد که شخص نابينا امکان شناسايی چهره ها را پيدا کند.

بيمارانی که به شايع ترين عامل نابينايی موسوم به "دژنرانس ماکولا" (macular degeneration) مبتلا هستند احتمالا بيش از سايرين از اين پيشرفت بهره مند خواهند شد. در بريتانيا 500 هزار نفر به اين ناراحتی مبتلا هستند.

اين بيماری زمانی روی می دهد که "لکه زرد" چشم آسيب می بيند. لکه زرد بخش مرکزی شبکيه و جايی است که نور در آن متمرکز شده و بعدا در مغز به علائم عصبی مبدل می شود.