زندگی

انقلاب لاله ای

عسکر آقايف: 'نقشه انقلاب را سفير امريکا تهيه کرده بود'

آقايف: نقشه را 'استفن يانگ'، سفير ايالات متحده امريکا در بيشکک، تدوين

کرده است و اين انقلاب، متاسفانه، دقيقا بنا به همان نقشه آقای يانگ صورت گرفت

شفقت رجبيان

رئيس جمهور برکنار شده قرقيزستان سفير آمريکا در بيشکک را متهم می کند که نقشه جنبش ضد دولتی در اين کشور را تدوين کرده بوده است. وی همچنين گفت که به کشورش باز می گردد.

عسکر آقايف در گفتگوی اختصاصی با مجله آسيای ميانه بخش فارسی بی بی سی گفت که خواستار بازگشت مشروط به کشورش است.

وی افزود: "بدون ترديد من به قرقيزستان باز خواهم گشت. چرا که قرقيزستان ميهن و زادبوم من است. من قبلا هم گفته ام که به محض تضمين امنيت ما و استقرار نظام قانئنی در قرقيزستان من به کشورم باز خواهم گشت. اما به نظر من، تنها نهادی که هم اکنون می تواند يک چنين ضمانتی را به ما بدهد، پارلمان جديد کشور است. چرا که پارلمان جديد تنها نهاد مشروع کشور است."

فليکس قولف، رهبر حزب عار و ناموس که طی چند هفته اخير سرپرستی نيروهای امنيتی و انتظامی قرقيزستان را بعهده داشت، روز چهارشنبه، 30 مارس، از پارلمان جديد اين کشور درخواست استعفا کرد و استعفای او پذيرفته شد. اما ساعاتی پيش از استعفا آقای قولف اعلام کرده بود که در صورت بازگشت عسکر آقايف، رئيس جمهوری برکنارشده قرقيزستان به کشورش امنيت او تضمين خواهد شد.

اين در حالی است که قرمان بيک باقی يف، نخست وزير قرقيزستان، روز چهارشنبه گفت که بازگشت آقای آقايف به کشورش يک هفته پس از قيام مردم عليه او زود خواهد بود و امنيت او را نمی توان در حال حاضر در قرقيزستان تضمين کرد.

عسکر آقايف روز سه شنبه، 29 مارس، در گفتگويی با يک ايستگاه راديويی روسيه به نيرو ها و محافل خارجی ای اشاره کرده بود که به زعم وی، رويداد های اخير قرقيزستان را سازمان داده اند. از آقای آقايف پرسيدم که منظورش از اين محافل خارجی مشخصا کيست.

مردم در تظاهرات ضد دولتی

آقايف: سند انقلاب لاله ای قرقيزستان پيشتر در اينترنت منتشر شده بود و عينا اجرا شد

 

عسکر آقايف گفت: "مسلما سازمانهای بين المللی که خواستار صدور فرآيند های دموکراتيک به قرقيزستان بودند، در زمينه برگزاری اين انقلاب با جد و جهد از نيرو های مخالف حمايت کردند. ولی بايد بگويم که دقيقا يک هفته قبل از وقوع اين حوادث در شبکه جهانی اينترنت نقشه اين انقلاب منتشر شده بود و اين نقشه را "استفن يانگ"، سفير ايالات متحده امريکا در بيشکک، تدوين کرده است. من متاسفانه در اين مورد هيچ توضيح شفاهی يا نوشتاری از سفارت امريکا دريافت نکردم. و اين انقلاب، متاسفانه، دقيقا بنا به همان نقشه آقای يانگ صورت گرفت."

از عسکر آقايف پرسيدم: يعنی شما بر اين نظريد که امريکا در انقلاب قرقيزستان دست داشته است؟

عسکر آقايف در پاسخ به اين پرسش گفت: "نه اينکه من بر اين نظر باشم، بلکه من دارم از يک حقيقت صحبت می کنم. من نمی دانم اين سند يا نقشه برگزاری "انقلاب لاله" ای در قرقيزستان به شبکه اينترنت چه گونه راه يافته، ولی در حقيقت، اين سند در اينترنت منتشر شده بود و مفاد آن بطور دقيق در قرقيزستان پياده شد".

با توجه به اينکه قرقيزستان دارای 980 کيلومتر مرز مشترک با تاجيکستان است، نظر عسکر آقايف را در باره موضع دولت تاجيکستان در قبال حوادث اخير کشورش جويا شدم:

عسکر آقايف گفت: "تاجيکستان کشور دوست ماست و ما همواره با اين کشور حسن همجواری داشته ايم. به نظر من، تاجيکستان به حوادث اخير قرقيزستان هيچ تاثيری نداشته و با آن رويدادها هيچ ارتباطی ندارد".

عسکر آقايف همچنين افزود که در صورت بازگشت به کشورش از سياست کنار خواهد رفت و به کار علمی خواهد پرداخت.

انقلاب لاله ای که آقای آقايف از آن ياد می کند نامی است که اين روزها مردم قرقيز به جنبش ضد دولتی خود داده اند و به مناسبت همزمانی اين تحولات با فصل بهار انتخاب شده است.