زندگی

 

تکميل نقشه ژنتيکی انسان 'در سال 2003'


حدود 30 هزار ژن در دی ان ای انسان ثبت شده است که در 46 کروموزوم پيچيده شده است

"آنيا ليختاروويتز" خبرنگار بی بی سیبه گفته ر ييس جديد "سازمان ژنوم انسانی" (
Human Genome ) نقشه دقيق و کامل ژن های انسانی در سال آينده به اتمام خواهد رسيد.

پروفسور "يوشی ساکاکی" در آغاز هفتمين "نشست بين المللی ژنوم انسانی" در شانگهای گفت که پيشرفت های تکنولوژيکی در تحقيقات ژنتيک، دستيابی به معالجات پزشکی تازه برای بيماری هايی نظير سرطان را امکان پذير خواهد کرد.


برنج 20000 ژن بيش از انسان دارد

اعلام خبر تهيه نقشه مقدماتی ژنتيکی انسان در دو سال قبل ، با هياهو و جنجال های سياسی و رسانه ای روبرو شد.

برخی از دانشمندان نيز سعی کردند از بزرگنمايی اين دستاورد پرهيز کنند.

"کتاب حيات"

اما اکنون اين طور به نظر می رسد که نقشه دقيق ژنتيکی انسان که شامل بيش از 90 درصد ژن ها و موقعيت آن ها در کرموزوم است، در سال 2003 تکميل شود.

پروفسور ساکاکی از دانشگاه توکيو، می گويد که پژوهشگران سراسر جهان با کمک اين نقشه دقيق خواهند توانست در تلاش خود برای کشف ژن هايی که مسوول ايجاد امراضی مانند ديابت، سرطان و ناراحتی های عصبی هستند، به تحقيقات پيچيده تری دست بزنند.

دانشمندان در گذشته دريافته اند که اين نوع بيماری ها با همدستی ژن های متعددی ايجاد می شود.

پروفسور ساکاکی علی رغم پيچيدگی های موجود، ابراز اطمينان کرد که با کمک فنون جديد، شيوه های درمانی تازه ای که ژن های معيوب را هدف قرار دهد تا 10 سال ديگر در دسترس قرار خواهد گرفت.

مجادله اخلاقی

بيش از 700 دانشمند از سراسر جهان برای بحث درباره آخرين تحولات در علوم ژنتيک در شهر شانگهای چين گرد آمده اند.

در اين کنفرانس به ويژه در مورد چگونگی کنش و واکنش ژن ها، اين مصالح سازنده حيات، بحث می شود.

تخمين زده می شود که انسان ها از تقريبا 30 هزار ژن برخوردار باشند که شمار آن 20 هزار عدد از ژن های برنج کمتر است. به اين ترتيب اين سوال پيش می آيد که چگونه تعداد کمتر ژن ها به ايجاد يک ارگانيستم پيچيده تر (بدن انسان ) منجر شده است.

ديگر مسايل مطرح شده در اين کنفرانس شامل مباحثات اخلاقی درباره ايجاد بانک اطلاعاتی ژنتيکی و نحوه دسترسی به آنها خواهد بود
.