زندگی

زاغ و زاغ کبود در صدر جدول هوشی پرندگان

پل رينکون
خبرنگار علمی بی بی سی در واشنگتن

براساس تحقيقات يک دانشمند کانادايی که شيوه ای برای اندازه گيری ضريب هوشی پرندگان ابداع کرده است، کلاغ ها و جی جاغ ها (زاغ کبود) در عالم طيور مغز متفکر به حساب می آيند.

کلاغ ها به شيوه هايی بديع غذا را جستجو می کنند

 

مقياس ضريب هوشی پرندگان براساس تعدد شيوه های ابتکارآميزی که هر پرنده برای دستيابی به غذا در طبيعت نشان داده تنظيم شده است.

اين مساله که طوطی ها عليرغم مغز بزرگ خود در جدول هوشی در مقامی بالا قرار نگرفتند دکتر لوئيس لافبوره، خالق اين آزمون را به شگفت آورده است.

طوطی ها عليرغم مغز بزرگ خود در اين جدول در رده بالا قرار نگرفتند

 

نتايج اين تحقيق در يک کنفرانس عمده علمی که در شهر واشنگتن، پايتخت آمريکا در جريان است عرضه شد.

ابتکار عمل در تغذيه

جدول ضريب هوشی پرندگان بر اساس 2000 گزارش متعدد از "ابتکار عمل" پرندگان هنگام تغذيه که در طبيعت مشاهده و طی 75 سال در نشريات پرنده شناسی چاپ شده است تنظيم شد.

دکتر لافبوره از دانشگاه مک گيل در مونترال در کانادا گفت: "ما حداکثر مثال های ممکن از يادداشت های کوتاه مجلات پرنده شناسی را درباره رفتارهای تغذيه که مردم هرگز مشاهده نکرده يا غيرعادی بود جمع آوری کرديم."

"براساس آن به اعداد مختلف در مورد پرندگان مختلف دست يافتيم. فرق هايی وجود دارد. برخی از انواع پرنده ها هستند که نمره بيشتری از سايرين می آورند."

وی افزود: "کلاغ ها، جی جاغ ها، و پرندگان هم خانواده آنها در صدر می نشينند؛ بعد از آنها بازها دوم هستند. در مجموع پرندگان شکاری، مرغ ماهيخوار و دارکوب در رده های بسيار بالا قرار می گيرند."

دکتر لافبوره گفت که بسياری از رفتارهای ابتکارآميز تغذيه که او در محاسبات خود وارد کرد تکراری هستند، اما هر از چند گاهی پرندگان می توانند در زمينه جمع آوری غذا به طور خارق العاده ای خلاق باشند.

در يک مورد حيرت انگيز در جريان جنگ آزادی رودزيا، زيمباوه امروز، سربازی که نسبت به رفتار پرندگان کنجکاو بود مشاهده کرد که کرکس ها روی سيم های خاردار کشيده شده در اطراف ميدان های مين می نشينند تا غزال ها و ساير گياه خواران روی مين بروند و تکه تکه شوند.

دکتر لافبوره می گويد آنها متوجه شده بودند که ميدان مين غذايی جويده برايشان فراهم می کند.

البته اين سرباز يک بار شاهد کرکسی بود که اسير زرنگ بازی خود شد و روی مين رفت.

يک ناظر ديگر در قطب جنوب شاهد بود که يک اسکوا (نوعی پرنده شکاری) قاطی بچه خوک های آبی شد تا از شير مادرشان تغذيه کند.

بسياری از پرندگانی که در مقياس خلاقيت در رده بالا قرار گرفتند در ميان مردم کمتر محبوبيت دارند.

دکتر لافبوره گفت مردم معمولا کلاغ را دوست ندارند چون نگاهی شرور دارد و سياه است و از لاشه ساير حيوانات تغذيه می کند.

به گفته او چکاوک ها و ساير پرندگان خوش خوان و زيبا که مردم به آنها علاقه دارند خيلی خلاق نيستند.

اما دکتر لافبوره تاکيد کرد که اين مقياس تنها ميزان خلاقيت پرندگان را اندازه گيری می کند.

نتيجه اين تحقيقات در نشست سالانه انجمن آمريکايی پيشبرد علوم عرضه شد.