زندگی

شناسايی بارکد حيات آغاز شد

دانشمندان امروز، يازده فوريه، پروژه بلندپروازانه ثبت بارکد ژنتيکی حيوانات و گياهان را جهت شناسايی و نامگذاری ۱۰ ميليون گونه موجود زنده کره زمين آغاز کردند.

پژوهشگرانی که در کنفرانس بين المللی ثبت بارکد حيات

 در لندن حضور يافته بودند، اذعان کردند تکميل اين طرح

 ساليان متمادی به درازا خواهد کشيد

آنها در مراحل اوليه روی پرندگان و ماهيان کار خواهند کرد تا جزييات آرايش ژنتيکی اين موجودات را برای تمايز يک گونه از گونه ديگر به ثبت برسانند.

پژوهشگرانی که در کنفرانس بين المللی ثبت بارکد حيات در لندن حضور يافته بودند، اذعان کردند تکميل اين طرح ساليان متمادی به درازا خواهد کشيد.

دکتر ريچارد لين، مدير علوم موزه تاريخ طبيعی لندن، به بی بی سی گفت: "حدود يک ميليون و ۷۰۰ هزار گونه در جهان شناسايی شده اند، ولی ما احتمال می دهيم چيزی نزديک به ۱۰ تا ۳۰ ميليون گونه در زمين زندگی می کنند. ما متوجه شده ايم ثبت بخش کوتاهی از دی ان ای هر گونه از حيات در اين سياره امکان پذير است."

با هزينه ای قريب به يک پوند برای هر آزمايش ژنتيکی، بسياری از موجودات هر گونه برای ثبت بارکد ژنتيکی شان تجزيه و تحليل خواهند شد. اين اطلاعات سپس وارد يک پايگاه اطلاعاتی عظيم خواهد شد و کنسرسيوم بارکد حيات اميدوار است اين بانک اطلاعاتی برای وصل شدن به کليه اطلاعات مورد نياز علوم در مورد موجودات خاص مورد استفاده قرار گيرد.

آنگاه می توان دستگاه های خاص و حتی نسل آينده گوشی های موبايل را مقابل هر موجودی گرفت تا با خواندن بارکد ژنتيکی، آن موجود را شناسايی کند.

پرفسور دان يانزن، از دانشگاه پنسيلوانيای آمريکا، می گويد: "مانند آن است که يک مامور پليس مشاهده کند راننده اتومبيلی قوانين رانندگی را زير پا گذاشته است و مامور فقط شماره پلاک اتومبيلش را دارد، اما با آن پلاک می تواند صاحب خودرو و زمان خريد آن را شناسايی کند."

وی می افزايد: "بارکد ژنتيکی دقيقاَ همينطور عمل می کند: اين بارکد را به مجموعه علومی که دانشمندان در ۲۰۰ سال گذشته گردآورده اند، متصل می کند."

محققان اميدوارند شناسايی ميدانی موجودات به کمک بارکدهای ژنتيکی، بخصوص برای افراد غير کارشناس، بسيار آسان تر و سريع تر شود.

همچنين داشتن دانش کافی درباره هر موجود به يافتن پاسخ پرسشهای بنيادين درباره بوم شناسی و تکامل کمک می کند و ما را قادر می سازد برای حفاظت از محيط زيست، سياستهای بسيار کارآمدتری اتخاذ کنيم.

آن بخش از دی ان ای موجودات که قرار است در اين پروژه بکار گرفته شود، در ژنی موسوم به سی او آی يافت می شود که در سوخت و ساز کليه موجودات زنده دخالت دارد، ولی در هرکدام با اندکی تفاوت رمزگذاری شده است.

مثلاَ در انسانها، بارکدهای سی او آی تنها با يک يا دو "حرف" از مجموع ۶۴۸ حرف الفبای دی ان ای از فردی به فرد ديگر متمايز می شود. اختلاف انسان با شامپانزه حدود ۶۰ حرف و با گوريل ۷۰ حرف است.

در ابتدای اين پروژه بارکد ژنتيکی همه گونه های شناخته شده ماهيان به ثبت خواهد رسيد. در حال حاضر گمان می رود تعداد ماهيان در اقيانوسها ۱۵ هزار و در آبهای شيرين ۸ هزار قطعه است.

پروژه پرندگان نيز بارکد ژنتيکی ۱۰ هزار گونه پرنده جهان را تهيه خواهد کرد. در طرح سوم نيز ساختار ژنتيکی ۸ هزار گونه گياه در کاستاريکا واقع در آمريکای مرکزی شناسايی خواهد شد. اين سه پروژه ۵ سال به درازا خواهد کشيد.