زندگی

آيا حيوانات پيشاپيش خطر زلزله را حس کرده بودند؟

مقام های حيات وحش در سريلانکا گزارش داده اند که عليرغم تلفات گسترده انسانی در فاجعه سونامی در سواحل اقيانوس هند، تاکنون مرگ هيچ حيوانی در اين حادثه ثبت نشده است.

سو نلسون
خبرنگار علمی بی بی سی

امواج بدترين سونامی در تاريخ معاصر باعث جاری شدن سيل تا عمق 5/3 کيلومتری خشکی شد و به بزرگترين زيستگاه تحت حفاظت اين کشور راه يافت.

بسياری از جهانگردان در اين حادثه غرق شدند، اما برخلاف انتظار مقامات، لاشه هيچ حيوانی تاکنون پيدا نشده است.

اين مساله ادعای کسانی را که می گويند حيوانات از حس ششمی برای درک خطر برخوردارند پررنگ می کند.

پارک ملی "يالا" در سريلانکا زيستگاه فيل، آهو، شغال، تمساح و ساير حيوانات است.

حساسيت

"يالا" به دليل موفقيت در حفاظت از حيات وحش بارها مورد ستايش قرار گرفته است و يکی از بهترين مکان ها در جهان برای تماشای پلنگ به حساب می آيد.

در پی جاری شدن سيل و تخريب ساختمان ها و مرگ جهانگردان و کارکنان پارک، مقامات آن را بسته اند.

با اين حال، شگفت اينکه هيچ گزارشی داير بر تلف شدن حيوانات متنوع پارک در دست نيست.

دبی مارتر، که يک برنامه حفاظت از ببر را در جزيره اندونزيايی سوماترا -يکی از آسيب ديده ترين مناطق در فاجعه سونامی- دنبال می کند، گفت از شنيدن اينکه لاشه هيچ حيوانی کشف نشده تعجب نکرده است.

وی گفت: "به ويژه حيوانات وحشی شديدا حساس هستند. آنها دارای قوه شنوايی خيلی خوبی هستند و احتمالا از دور صدای جاری شدن سيل را تشخيص داده اند."

او افزود: "احتمالا ارتعاشاتی روی داده است و همچنين ممکن است فشار هوا تغيير کرده باشد که حيوانات را گوش به زنگ کرده و باعث شده به جاهايی که احساس امنيت بيشتری می کنند فرار کنند."

حکايات زيادی از زبان شاهدان عينی داير بر گريز پرندگان و حيوانات پيش از زمين لرزه و فوران آتشفشان ها نقل می شود.

البته هيچ گونه شاهد علمی که نشان دهد حيوانات حس ششم دارند وجود ندارد اما اگر گزارش های اخير تاييد شود، می تواند به درک رفتار حيوانات کمک کند و حتی شايد در آينده از آنها به عنوان يک سيستم هشدار دهنده استفاده شود.