زندگی

هزار دلار هزينه برای شبيه سازی يک گربه

 

اين گربه نخستين گربه ای است که به صورت شبيه سازی توليد شده است.

اين گربه نخستين گربه ای است که به صورت شبيه سازی توليد شده است.

 

دانشمندان با استفاده از دی ان ای گربه مرده يک زن آمريکايی، توانستند بچه گربه ای را با مشخصات گربه مرده شبيه سازی کنند.

اين خانم آمريکايی که جولی معرفی شده، برای اين عمل شبيه سازی پنجاه هزار دلار به موسسه ای در کاليفرنيا پرداخت کرده است.

جولی که به علت بيم از خشونت احتمالی مخالفان شبيه سازی حيوانات نخواسته است نام کاملش فاش شود، درباره بچه گربه جديدش که نامش" نيکی کوچولو" است و 9 هفته سن دارد گفت که از لحاظ شکل و رفتار کاملا شبيه به گربه قبلی اش است.

کمپانی شبيه سازی اعلام کرد که در حال حاضر سفارش شبيه سازی پنج گربه ديگر را در اختيار دارد، اميدوار است بتواند در ماه مه سال آينده نخستين عمل شبيه سازی سگ را نيز آغاز کند.

اين کمپانی اعلام کرد تا پايان سال 2005 قصد دارد در مجموع 50 گربه ديگر به اين شيوه توليد کند.

تاکنون کمپانی های شبيه سازی ديگر دست به شبيه سازی موش، خرگوش، خوک، بز، گاو، گوسفند و اسب زده اند.

منتقدان عمل شبيه سازی حيوانات خانگی، اين عمل را استفاده بيهوده و بی بهره از فناوری می دانند و عقيده دارند که حيواناتی که به صورت شبيه سازی توليد می شوند، سلامتی شان به خطر می افتد و از اين بابت به شدت رنج می برند.

فعالان حمايت از حيوانات نيز اعلام کرده اند "زمانی که هزاران حيوان ولگرد در خيابانها وجود دارد، هيچ دليلی برای شبيه سازی حيوانات وجود ندارد."