زندگی

 هويگنز راهی بزرگترين قمر کيوان شد


 

 

 

دانشمندان تاييد کرده اند که کاوشگر هويگنز که سوار بر فضاپيمای کاسينی به مدار کيوان منتقل شده بود، از سفينه مادر جدا شده و به سوی تايتان، قمر اسرارآميز کيوان، پيش می رود.

علامتی راديويی دال بر جدا شدن هويگنز از کاسينی توسط "آزمايشگاه رانش جت" (JPL) در پاسادينای کاليفرنيا، متعلق به ناسا، دريافت شده است.

اين کاوشگر آمريکايی-اروپايی پيش از رسيدن به تايتان سه هفته در راه خواهد بود.

هويگنز سه هفته در راه خواهد بود

 

.اين کاوشگر آمريکايی-اروپايی روز 25 دسامبر از "سفينه مادر"، کاسينی، جدا شده و پيش از رسيدن به تايتان سه هفته در راه خواهد بود.

هويگنز در روز 14 ژانويه، چترهای خود را باز کرده و در خلال دو ساعتی که از اتمسر تايتان می گذرد به جمع آوری اطلاعات ارزشمندی درباره آن خواهد پرداخت.

اما دانشمندان هنوز مطمئن نيستند هويگنز در چگونه محيطی فرود خواهد آمد.

هويگنز هفت سال گذشته را سوار بر کاسينی در حال سفر به سوی کيوان بوده است. کاسينی در ماه ژوئيه به اين سياره عظيم حلقه دار رسيد.

تايتان تنها قمر در ميان اقمار سيارات منظومه شمسی است که از اتمسفری قابل اعتنا برخوردار است.

به علت تراکم ملکول های نيتروژن، متان و ساير ملکول های آلی (کربنی) در اتمسفر تايتان، دانشمندان تصور می کنند وضعيت امروز اين قمر به شرايط 5/4 ميليارد سال قبل زمين شباهت داشته باشد.

تايتان بزرگترين قمر کيوان است

 

از اين رو آنها اميدوارند بتوانند بسياری از آن دسته از فرآيندهای شيميايی را، که به ايجاد شرايط مساعد برای پيدايش حيات در کره زمين منجر شد، در تايتان مشاهده کنند. با اين حال با توجه به دمای منهای 179 درجه سانتيگراد، تايتان سردتر از آن است که بتواند ميزبان موجودات زنده باشد.

هويگنز سفر 21 روزه خود به سوی تايتان را روز کريسمس آغاز خواهد کرد.

سفر دلهره آور

مايکل کان، تحليلگر اين ماموريت در مرکز عمليات آژانس فضايی اروپا در دارمستات، آلمان، می گويد: "از زمان جدا شدن هويگنز از کاسينی در روز کريسمس، تا ورود آن به جو تايتان که 21 روز طول می کشد، کار ما ناخن جويدن خواهد بود."

اگر همه چيز طبق برنامه پيش رود، هويگنز هنگام ورود به جو تايتان در روز 14 ژانويه بايد بتواند با جمع آوری جزئياتی نظير ترکيبات اتمسفر، بافت، دما، فشار، بادها و گازهای معلق در آن، گزارش کاملی از "وضعيت آب و هوايی" تايتان تهيه کند.

هنوز معلوم نيست هويگنز بر چگونه سطحی فرود خواهد آمد

 

تمامی اين داده ها به کاسينی رله خواهد شد تا از آنجا به زمين مخابره شود.

دانشمندان عليرغم عبورهای متعدد کاسينی از مجاورت تايتان هنوز نمی دانند هويگنز بر چگونه سطحی فرود خواهد آمد.

پيتر شالنور از دست اندرکاران ابزارهای علمی هويگنز گفت: "تاکنون هربار به تايتان نگاهی انداخته ايم ما را غافلگير کرده است، بنابراين به گمان من در آينده هم همچنان ما را غافلگير خواهد کرد."

دست اندرکاران سه حالت مختلف هنگام فرود را پيش بينی می کنند: برخورد به يک سطح سخت سنگی-يخی؛ افتادن روی يک سطح قير مانند؛ يا شيرجه ای به داخل يک دريای روغنی.

داده های راداری اوليه از کاسينی، به احتمال وجود محدوده های کوچک حاوی مايعات بر سطح تايتان اشاره دارد. اما دانشمندان تاکنون نشانی از اقيانوس های هيدروکربنی که به آن اميد بسته بودند نيافته اند.

دکتر شالنور به بی بی سی گفت: "من هنوز اميدوارم درياچه ای بزرگ يا اقيانوسی کوچک با خشکی هايی در آن بيابيم، اما رک بگويم، همه احتمالات عليه يافتن چنين چيزی صف آرايی کرده اند."