زندگی

ويروس کامپيوتری در پوشش کارت تبريک کريسمس

شرکت‌های امنيت شبکه، درباره ويروس تازه‌ای هشدار می‌دهند که خود را در پس ظاهر يک کارت تبريک کريسمس پنهان می‌کند.

ويروس Zafi.D پيام تبريک کريسمس را در عنوان خود، به زبان کسی که نامه آلوده را دريافت کرده است ترجمه می‌کند.

شرکت‌های ضدويروس گمان می‌کنند که چنين قابليت چندزبانه‌ای به اين برنامه مخرب کمک می‌کند تا در سطح گسترده‌ای در محيط آن‌لاين منتشر بشود.

شرکت ضدويروس سوفوس گفته است که ده درصد از ای‌ميل‌هايی که اکنون روی شبکه هستند به ويروس زافی - دی آلوده شده‌اند.

تهديد بين‌المللی

ويروس زافی- دی، مانند بسياری از ويروس‌های ديگر که در محيط ويندوز عمل می‌کنند برنامه آوت‌لوک مايکروسافت را برای دستيابی به آدرس‌های ای‌ميل جستجو می‌کند و سپس با استفاده از نرم‌افزار ارسال ای‌ميل، خود را برای قربانيان تازه در سراسر شبکه تکثير می‌کند.

اگر کاربران پيوستی را که همراه اين پيام فرستاده می‌شود و حاوی کد مخرب است باز کنند، به ويروس آلوده می‌شوند.

پيوست اين ای‌ميل شبيه يک کارت تبريک کريسمس به نظر می‌رسد اما اگر کسی آن را باز کند تنها با تصوير بی‌قواره دو شکلک کامپيوتری (موسوم به "اسمايلی") روبه‌رو می‌شود.

عبارت "کريسمس مبارک" در عنوان اين ويروس می‌تواند به پانزده زبان مختلف نمايش داده شود که بسته به گيرنده نامه شناخته می‌شود. زبان فردی که نامه را دريافت می‌کند با توجه به پسوند آدرس ای‌ميل او شناخته می‌شود.

در متن اين نامه هم پيام "تعطيلات خوشی داشته باشيد" نوشته شده است که باز هم به زبان گيرنده نامه ترجمه می‌شود.

اين ويروس می‌کوشد تا نرم‌افزارهای ضدويروس و فايروال را روی کامپيوترهايی که به آن آلوده شده‌اند از کار بيندازد و با رخنه در دستگاه، کنترل آن را در اختيار نويسنده ويروس قرار بدهد.

گفته می‌شود که اين ويروس در آمريکای جنوبی، ايتاليا، اسپانيا، بلغارستان و مجارستان شيوع بيشتری داشته است.

نسخه اصلی ويروس زافی در ماه آوريل سال جاری منتشر شده بود.

ميکو هايپونن، مدير گروه ضدويروس F- secure می‌گويد: "ما چندين سال است که اين پيام‌های دروغين را به هنگام کريسمس دريافت می‌کنيم. من شخصا کارت‌های سنتی را که با قلم و کاغذ نوشته شده‌اند ترجيح می‌دهم و همين شيوه را هم به همه مشتری‌هايمان توصيه می‌کنم."