زندگی

'اقتصاد افغانستان، معتاد به مواد مخدر شده است'

يک کارشناس بين المللی امور افغانستان، به دولت اين کشور توصيه کرده است که در مبارزه با مواد مخدر، منافع ملی افغانستان و مردم آن را در نظر داشته باشد.

بارنت روبين رييس مرکز پژوهشهای استراتژيک دانشگاه نيويورک، در کابل به خبرنگاران گفت که در روند مبارزه با مواد مخدر، رشد اقتصادی و ثبات سياسی افغانستان نبايد آسيب ببيند.

آقای روبين گفت: "مبارزه جدی با توليد و قاچاق مواد مخدر، در افغانستان، نبايد تنها خواست کشورهای ثروتمند غربی شمرده شود، بلکه بايد افغانها نيز توجيه شوند که کشت خشخاش در دراز مدت، به زيان آنهاست."

بارنت روبين در اين نشست، ضمن ابراز مخالفت با سمپاشی کشتزارهای خشخاش در افغانستان، به مقامات دولتی اين کشور پيشنهاد کرد که در گام نخست، از نابود کردن مزارع خشخاش کشاورزان خودداری کنند.

او گفت: "به نظر من، مبارزه با مواد مخدر، در ابتدا نبايد متوجه کشاورزانی شود که خشخاش می کارند، هدف از بين بردن مواد مخدر افغانستان اين است که مردم را به طرف يک حکومت با ثبات جلب کند؛ بايد دشمنان ثبات افغانستان که قاچاقچيان مواد مخدر و جنگسالاران هستند، مورد حمله قرار گيرند، نه کشاورزان."

 مبارزه جدی با توليد و قاچاق مواد مخدر، در افغانستان، نبايد تنها خواست کشورهای ثرتمند غربی شمرده شود، بلکه بايد افغانها نيز توجيه شوند که کشت خشخاش در دراز مدت، به زيان آنهاست

 بارنت روبين معتقد است که تروريسم، يعنی تعبير او از فعاليت القاعده، طالبان و حزب اسلامی گلبدين حکمتيار، چالش نخست در برابر آينده افغانستان است و پس از آن، وجود جنگسالاران و گروههای مسلح محلی مشکلات عمده پيش روی اين کشور هستند و مواد مخدر، به عنوان سومين چالش در برابر دولت افغانستان قرار دارد.

به باور آقای روبين، در اين ميان، خطر مواد مخدر، بيش از ديگر چالشها برای دولت افغانستان، جدی شده است.

بر اساس گزارش اخير سازمان ملل متحد، در آمد حاصل از مواد مخدر، شصت درصد عوايد داخلی افغانستان را تشکيل می دهد.

رييس مرکز پژوهشهای استراتژيک دانشگاه نيويورک آمريکا، با اشاره به اين موضوع می گويد که اقتصادی افغانستان، معتاد به مواد مخدر شده است و به درمان جدی نياز دارد.

اين کارشناس بين المللی مسايل افغانستان در ادامه نشست خود با خبرنگاران افزود که مبارزه با مواد مخدر در افغانستان بايد واقعی باشد و مردم اين کشور اطمينان يابند که قانون در مورد همه يکسان عملی می شود.

به نظر بارنت روبين، تنها نبايد به زارعين خشخاش فشار وارد شود.

او با اشاره به قانون اساسی افغانستان، می گويد که دارايیهای تمام کارمندان دولتی در اين کشور بايد واضح باشد و از آنها پرسيده شود که اموال منقول و غير منقول خود را از کجا آورده اند.

آقای روبين می گويد که حتی دارايیهای اعضای خانواده های مقامات بلندپايه دولتی نيز بايد بررسی شود تا از منابع غير مشروع افزايش نيابد.

در گزارش سال دو هزار و چهار سازمان ملل متحد در مورد مواد مخدر و جرايم، يک نگرانی عمده اين است که افغانستان اکنون به جای ترياک، هرويين به خارج از کشور صادر می کند که اين خود نشان دهنده که پيشرفت مافيای بين المللی مواد مخدر است که تکنولوژی توليد هرويين را وارد اين کشور کرده است.

در حالی که بهای يک کيلو گرم ترياک در افغانستان، از چهارصد دلار به صد دلار کاهش يافته است، بهای اين ماده در بازارهای غير رسمی اروپا و آمريکا، همچنان بالاست.

به اين ترتيب، می توان نتيجه گرفت که کشاروزان افغان، کمترين سود را از کشت خشخاش می برند و سود اصلی، نصيب قاچاقچيان عمده بين المللی می شود.