زندگی

فراگيرى دو زبان ذهن را جوان نگه می‌‌دارد

 رويترز

 

 پژوهشگران کانادايي مي گويند براى حفظ جواني مغز فراگيرى دو زبان بهتر از يک زبان است.
به گزارش خبرگزارى رويترز از واشنگتن ، تحقيقات اين پژوهشگران نشان مي دهد عملکرد ذهني بزرگسالاني که از کودکي به دو زبان تکلم کرده اند سريعتر از يک زبانه ها است.
کاهش طبيعي سرعت عملکرد ذهن مرتبط با بالارفتن سن در دو زبانه ها کمتر مشهود بود.
بررسي افرادى که از کودکي به دو زبان انگليسي و تاميلي يا فرانسوى سخن مي گفتند نشان داد فراگيرى دو زبان مغز را انعطاف پذير نگه مي دارد و به پيشگيرى از کندى قواى ذهني ناشي از افزايش سن کمک مي کند.
الن بياليستاک از دانشگاه يورک در کانادا و همکارانش ۱۰۴ فرد ۳۰ تا ساله و ۵۰ فرد ۶۰ تا ۸۸ ساله يک زبانه يا دوزبانه را بررسي کردند.
استفاده شد که در ۵۹
simon task در اين مطالعه از آزمون تکليف سيمون آن مدت زمان واکنش براى انجام وظايف ادراکي مانند تشخيص اينکه در کدام قسمت از صفحه رايانه يک مربع رنگي ظاهر مي شود مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
در اين آزمون دو زبانه هاى جوانتر و مسن تر جواب سوال را سريعتر پيدا کردند.
سطح تحصيلات و نمرات همه شرکت کنندگان در آزمونهاى ادراکي و واژگان انگليسي مشابه هم بود و همگي در يک آزمون حافظه شرکت کردند.
نيمي از شرکت کنندگان از کودکي در خانه فرانسوى يا تاميلي و در بيرون از خانه انگليسي صحبت مي کردند. آنها از کودکي هر روز به هر دو زبان سخن مي گفتند. اين امر ربطي به استعداد و توانايي ندارد. اين افراد از سنين پايين مجبور بودند به دو زبان سخن بگويند.
بياليستاک پيشتر تحقيقاتي بر روى کودکان انجام داده بود که نشان مي داد اين شرايط باعث تغيير در نحوه پردازش اطلاعات در مغز مي شود.
در يک زبانه ها، تفاوت ميان بزرگسالان جوانتر و مسن تر فرقي با نتايج تحقيقات قبلي نداشت. کاهش سرعت عملکرد ذهني در افراد دو زبانه مسن بسيار کندتر از يک زبانه هاى مسن بود.
بياليستاک افرادى را که در سنين بالاتر به فراگيرى زبان خارجي پرداخته اند بررسي نکرده است ، با اين حال وى براين باور است که آموختن زبانهاى جديد مي تواند براى مغز مفيد باشد. فراگيرى زبان هميشه خوب است و هرچه زبانهاى بيشترى فراگرفته شود فوايد بيشترى نصيب فرد خواهد شد.
مشروح اين تحقيق در مجله سايکالوژى اند ايجينگ به چاپ رسيده است.