زندگی

نگاهی به افغانستان

آلبرت اشتاهل:

- اشتباهات آمريكا در افغانستان همانند اشتباهات اين كشور در عراق است
-
احتمالا كرزی در قدرت مي‌ماند
-
طالبان در حكومت افغانستان حضور دارند

 هفته نامه‌ي زونتاگ سايتونگ در خصوص مقاومت در افغانستان و همچنين انتخابات سراسري در كشور با آلبرت اشتاهل، استاد كرسي علوم سياسي و تحقيقات استراتژيك مدرسه‌ي عالي فني زوريخ ( ETHZ ) گفت‌وگويي را انجام داده است.

 

س: شما اخيرا از افغانستان باز گشته‌ايد. چگونه است كه پس از گذشت سه سال از سرنگوني رژيم طالبان نيروهاي اين رژيم هنوز مي‌توانند به مقر نيروهاي حافظ صلح حمله كنند؟

ج: طالبان از بين نرفته است و اين تصوير اشتباهي است كه جهان از اين موضوع دارد . بخشي از نيروهاي طالبان با دولت كرزی كنار آمده‌اند. در اكثر مناطق پشتون نشين مرتبا حملاتي عليه نيروهاي آمريكايي صورت مي‌گيرد . در كنار نيروهاي طالبان باندهاي جنايي و ديگر گروهها نيز هستند كه با حضور نيروهاي خارجي در افغانستان مبارزه مي‌كنند.

س: آيا اين حملات بخاطر انتخابات افغانستان بوده است؟

ج: بخشي از آن بلی. در صحبت‌هايي كه من در مناطق مختلف با مردم افغانستان داشتم، همه مي‌گفتند كه با حضور نيروهاي آمريكايي در كشورشان مخالف هستند. آنها همچنين نيروهاي حافظ صلح ناتو را نيز دست دراز شده‌ي آمريكا دانسته و با آن مخالفت مي‌كنند.

س: جورج بوش، رييس جمهور آمريكا، در مناظره‌ي تلويزيوني اول خود با جان كري رقيب دموكراتش گفته بود كه اين موضوع كه 9 ميليون افغان براي شركت در انتخابات نام نويسي كرده‌اند، يك موفقيت بزرگ است. آيا اين درست است ؟

ج: اين يك موضوع عجيبي است كه چگونه از 200 هزار نفر يكباره به 9 ميليون نفر رسيد.

س: شما چه انتظاري از اين انتخابات داريد؟

 

ج: احتمالا حامد كرزی در قدرت مي‌ماند؛ ولي اين امر مشكل افغانستان را حل نمي‌كند، بلكه برعكس پس از انتخابات بايد انتظار مقاومت بـیشتري را در افغانستان داشت. مردم افغانستان بخاطر قول‌هايي كه به آنها داده شده ولي به عمل در نيامده، عصباني هستند. فقط بخش اندكي از بهبود اوضاع در افغانستان سود مي‌برند. در كابل چند مجموعه‌ي مسكوني ساخته شده كه گفته مي‌شود با پولهاي قاچاق مواد مخدر ساخته شده‌اند.

 

س: آيا بازگشت طالبان به قدرت قابل تصور است؟

ج: من در كابل و برخي ديگر از نقاط افغانستان متوجه شدم كه طالبان در حكومت حضور دارند و نفوذ آنها نيز بالاست.

س: آيا مقاومت در عراق براي افغان‌ها الگو است؟

ج: خير. افغان‌ها خود مخالف نيروهاي بيگانه در كشورشان بوده اند. ضمنا آمريكايي‌ها در افغانستان نيز همان اشتباهاتي را مرتكب مي‌شوند كه در عراق مرتكب مي‌شوند. همچنين خيلي‌ها در افغانستان از بركناري اسماعيل خان در هرات عصباني هستند؛ زيرا خوب مي‌دانند كه اين امر بدون حمايت آمريكا عملي نبود.

س: چرا بركناري اسماعيل خان در هرات باعث ناآرامي در ديگر بخش‌هاي افغانستان نيز شد؟

ج: هرات به عنوان الگو براي خيلي از افغان‌ها بود. اسماعيل خان در آنجا جاده‌هاي زيادي ساخته و كانال براي آب‌هاي آلوده‌ي شهر درست كرده بود. ضمنا وضعيت مردم هرات از بقيه‌ي مناطق افغانستان خيلي بهتر بود.

س: چرا آمريكايي‌ها مي‌خواستند اسماعيل خان بر كنار شود؟

ج: اسماعيل خان كسي نبود كه آمريكايي‌ها بتوانند بر او نفوذ داشته باشند. من تصور مي‌كنم كه چون اسماعيل خان با ايران روابط خوبي داشت، آمريكايي‌ها از اين بابت راضي نبودند. اينك در هرات كه در كنار مرز ايران قرار دارد، يك خلاء قدرت بوجود آمده است كه ايران مي تواند از آن به سود خود بهره برداري كند (!)

س: اشتباهات آمريكا در افغانستان يادآور اشتباهات آن در عراق است ، اوضاع در عراق چگونه است؟

ج: اوضاع در عراق فاجعه‌آميز است. آمريكايي‌ها امروز فقط از طريق هوايي مي‌توانند عليه مقاومت‌ها در اين كشور وارد عمل شوند. عراق در حال حاضر به بخش‌هاي شيعه نشين ، كرد نشين و سني نشين تقسيم شده است. اين موضوع نويد وضعيت بدي را براي عراق مي‌دهد.

 

ايسنا از برن