زندگی

 

پرقدرت ترين سلاحهاي هسته اي

 

 موشکهاي قاره پيماي بالستيکي اس اس 18 ساخت شوروي پر قدرت ترين سلاحهاي هسته اي جهان

به گزارش شبکه خبري" ورلد نيوز "   موشکهاي قاره پيماي بالستيکي اس اس 18 ساخت شوروي پر قدرت ترين سلاحهاي هسته اي به شمار مي آيند . هر کدام از اين موشکها مجهز به 10 کلاهک هسته اي هريک به قدرت يک مگا تن است که به اين ترتيب قدرت تخريبي هر موشک معادل 50 برابر بمبي است که در جنگ جهاني دوم روي شهر هيروشيما انداخته شد .

موشکهاي قاره پيماي بالستيکي مينيت من 3 ساخت امريکا داراي سه کلاهک هسته اي با قدرت تخريبي هريک معادل 335 تن تي ان تي است .

ظاهرا امکان ساخت سلاح بسيار مهلکي تحت نام روز آخرت يا روز نابودي وجود دارد که قدرت تخريبي آن بر تمامي سلاحهايي که تاکنون ساخته شده است فزوني چشمگيري دارد . در صورت استفاده از اين سلاح کبالت 50,000 مگاتني ، نژاد بشر از صحنه گيتي محو و نابود خواهد شد .