زندگی

 

عوامل مؤثر در گرايش به مواد مخدر

 

حتى اگر همه عوامل بوجود آورنده اعتياد نيز مهيا باشد، باز در نهايت خود فرد براى مصرف مواد تصميم مي‏گيرد. ضعف ايمان و اخلاق، كنجكاوي، تمتع، معاشرت با دوستان ناباب و نداشتن اعتماد به نفس و ... از عوامل فردى گرايش افراد به مصرف مواد مي ‏باشند.

1 ـ عوامل فردى :

حتى اگر همه عوامل بوجود آورنده اعتياد نيز مهيا باشد، باز در نهايت خود فرد براى مصرف مواد تصميم مي‏گيرد. ضعف ايمان و اخلاق، كنجكاوي، تمتع، معاشرت با دوستان ناباب و نداشتن اعتماد به نفس و ... از عوامل فردى گرايش افراد به مصرف مواد مي ‏باشند.

دستيابى به هيجانات دوره جواني، تقليد از دوستان، خارج شدن از فشارهاى عصبى و رواني، فرار از مشكلات زندگي، غرور، كنجكاوي، مسائل جنسى و شكست‏هاى اجتماعي، همه از انگيزه ‏هاى مصرف مواد اعتيادآور در بين افراد جامعه بويژه جوانان محسوب مي ‏گردد. بنابر اين براى اينكه افراد بتوانند در مواقع خطر خود را از چنگ اعتياد دور سازند، ارتقاء بخشيدن به توانايي‏هاى ايشان كاملاً ضرورى بنظر مي‏رسد. افزايش مهارت‏هاى زندگى (مهارت حل مشكل، قدرت تصميم ‏گيري، توانايى نه گفتن، هنر دوست‏يابى و ...) از عوامل حفاظت‏ كننده فردى است كه اگر امروز آنها را به فرزندانمان نياموزيم فردا در غياب ما در مقابل اصرار دوستان قدرت مقاومت نخواهند داشت.

2 ـ عوامل خانوادگى :

>>> ارتباطات كمرنگ عاطفي

وجود پيوند و ارتباطات عميق خانوادگى نقش بسزائى در پيشگيرى از اعتياد دارد و هر قدر اين روابط به سردى گرايد خطر اعتياد در محيط خانواده نيز افزايش مي ‏يابد.

>>> عدم مهارت والدين در تربيت فرزندان

وجود فرد معتاد در خانواده، سهل ‏انگارى در توجه به زنگ خطرها مثل مصرف سيگار، ايجاد تنش و درگيرى بين اعضاء خانواده، عدم گفتگو پيرامون اعتياد در خانواده، فقر مادى يا رفاه اقتصادى خانواده ديگر عوامل گرايش به مصرف مواد مي‏ باشند.

>>> خانواده ‏هاى بدسرپرست، بي‏ سرپرست و تك ‏سرپرست

در اين خانواده ‏ها به خاطر عدم وجود يكى از والدين و يا عدم صلاحيت آنان در تربيت آنان در تربيت فرزندان احتمال بروز اعتياد افزايش خواهد يافت.

3 ـ عوامل اجتماعى :

نابرابري ‏هاى اجتماعى و اقتصادي، در دسترس بودن مواد، تسلط گروه‏هاى اقليت نژادي، بيكاري، رشد بي‏قواره صنعت، جنگ و بحران اقتصادي، عدم اطلاع ‏رسانى جامع و كامل در زمينه عوارض جسمي، روحى و اجتماعى اعتياد، وجود باورهاى نادرست اجتماعى و ضعف فرهنگ مشاوره از عوامل مهم گرايش به سوء مصرف موادمخدر به شمار مي ‏روند.